.

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat spre consultare publică, din 11 iulie, Ghidul Programului „România Start-Up Plus” (RSUP), în valoare de 105 milioane euro din alocarea aferentă Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Programul RSUP are ca obiective stimularea antreprenoriatului din zonele urbane și crearea de locuri de muncă. Propunerile și recomandările pe marginea ghidului „România Start-Up Plus” sunt așteptate până la data 25 iulie 2016 iar proiectele pot fi depuse începând cu 15 august 2016.

Care este mecanismul de finanțare
Mecanismul de finanțare este următorul: în momentul semnării contractului cu administratorul schemei de antreprenoriat, viitorul antreprenor primește o subvenție în valoare de maximum 24.000 euro, reprezentând prima tranșă de finanțare. A doua tranșă de finanțare, în valoare de maximum 16.000 euro, va fi acordată dacă antreprenorul realizează venituri brute echivalente cu jumătate din valoarea primei tranșe. Astfel, MFE a gândit un sistem de stimulare a start-up-urilor care realizează performanță în vânzări. „Acest mecanism de finanțare, în tranșe, reprezintă un pas către o finanțare mai inteligentă, adaptată realității economice. Sprijinul nu mai este doar un indicator numeric cantitativ, el devine un instrument de impulsionare a antreprenorilor care înregistrează rezultate în faza incipientă a afacerilor lor”, susţine Dan Barna, secretar de stat la MFE. Ce este RSUP? Programul face parte din Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8iii - Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7. - Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Ce este Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Programul Operațional Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE. În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.

Obiective urmărite de către MFE
Prin finanțarea proiectelor de antreprenoriat din Programul „România Start-Up Plus”, Ministerul Fondurilor Europene urmăreşte următoarele obiective:

• crearea a peste 2.000 de locuri de muncă;
• finanţarea a peste 1.500 noi IMM-uri;
• formare a peste 10.000 de persoane în domeniul educației antreprenoriale.

Schema pentru start-up-uri poate fi derulată de către: Autoritățile Publice Locale, Camerele de Comerț, Furnizorii de servicii de Formare Profesională Continuă (FPC), universitățile și ONG-uri, care pot aplica pentru a fi administratori de schemă. Accesul la finanțare al firmelor din România este printre cele mai reduse din UE. Numai 2% din întreprinderile din România, față de 8% - media europeană, au accesat granturi sau credite subvenționate în 2015, conform sondajului SAFE al Comisiei Europene.

Unde se pot  trimite propunerile
Propunerile și recomandările pe marginea ghidului „România Start-Up Plus” (RSUP) sunt așteptate până la data 25 iulie 2016, pe adresa: rsup@fonduri-ue.ro. Proiectele pot fi depuse începând cu 15 august 2016. Calendarul poate fi consultat în fișierul atașat. Ghidul și documentele anexe pot fi consultate aici. În acest moment, Autoritățile de Management coordonate de către MFE primesc proiecte pentru 46,6% din fondurile structurale şi de investiţii, fiind lansate ghiduri pentru 12,9 miliarde de euro.

Sursa: Ion VACIU