.

Comisia Europeană (CE) a lansat, pe 12 aprilie, propunerea de transparență ridicată în privința impozitării societăților prin introducerea unor cerințe de raportare publică vizând cele mai mari companii care-și desfășoară activitatea în UE, conform oficialilor CE. Aceasta este o consecință a activității Comisiei de combatere a evaziunii fiscale în rândul companiilor în Europa, al cărei cost pentru țările membre este estimat la 50-70 miliarde euro anual, în termeni de pierderi ale veniturilor fiscale. Propunere de directivă este acum transmisă Parlamentului European și Consiliului UE, iar CE speră că va fi adoptată rapid prin procedura de co-decizie. Odată adoptată, în termen de un an de la intrarea în vigoare, noua directivă va trebui să fie transpusă în legislația națională de către fiecare stat comunitar.

Taxele trebuie plătite în țările unde se realizează profitul
Propunerea CE vine în completarea altor propuneri vizând introducerea schimbului de informații între autoritățile fiscale și urmează să oblige societățile multinaționale care-și desfășoară activitatea în UE și înregistrează venituri globale de peste 750 de milioane EUR pe an să publice informații esențiale cu privire la locul unde obțin profiturile și unde plătesc impozitele în UE, defalcate pe țări. Aceleași reguli se vor aplica și societăților multinaționale non-europene care își desfășoară activitatea în Europa. În plus, societățile vor trebui să publice o valoare agregată reprezentând impozitele totale plătite în afara UE. Această propunere reprezintă un sistem simplu și proporțional de a spori răspunderea marilor societăți multinaționale privind fiscalitatea, fără a le afecta competitivitatea. Sistemul se va aplica în cazul a mii de firme mari care activează în UE, fără a afecta IMM-urile.
 

Combaterea evaziunii fiscale – o prioritate zero pentru CE
De asemenea, propunerea prevede și cerințe mai stricte în materie de transparență pentru activitățile desfășurate de societățile comerciale în țări care nu respectă standardele în materie de bună guvernanță în domeniul impozitării. CE se va baza pe Strategia sa fiscală externă pentru instituirea, cât mai rapid posibil, a primei liste comune la nivelul UE a acestor jurisdicții fiscale.

Combaterea evaziunii fiscale reprezintă o prioritate de prim rang a actualei Comisii. Cooperarea strânsă între autoritățile fiscale trebuie să fie însoțită de transparență publică. Prin măsurile adoptate astăzi, se facilitează accesul public la informațiile privind impozitele pe profit plătite de grupurile multinaționale fără a se impune noi sarcini asupra IMM-urilor și respectându-se secretul de afaceri. Prin adoptarea acestei propuneri, Europa își demonstrează poziția de lider în lupta împotriva evaziunii fiscale”, susține vicepreședintele Valdis Dombrovskis, responsabil pentru moneda euro și dialogul social. La rândul său, comisarul Jonathan Hill a adăugat: „Economiile și societățile noastre depind de un sistem de taxe echitabil, atât în privința persoanelor fizice, cât și în privința întreprinderilor. Totuși, în prezent, prin utilizarea unor mecanisme fiscale complicate, unele societăți multinaționale pot ajunge să plătească impozite cu aproape o treime mai mici decât societățile care își desfășoară activitatea doar într-o singură țară. Propunerea noastră de a spori transparența va ajuta întreprinderile să devină mai responsabile. Propunerea va promova o concurență mai loială între întreprinderi, indiferent de mărimea acestora”.

Nu sunt uitate paradisurile fiscale, dimpotrivă
Propunerea CE va modifica Directiva contabilă (Directiva 2013/34/UE), pentru a se asigura că grupurile mari publică anual un raport prezentând profitul și impozitele acumulate și plătite în fiecare stat membru. Aceste informații vor rămâne disponibile pentru o perioadă de 5 ani. Informațiile contextuale (cifra de afaceri, numărul angajaților și natura activităților) vor permite o analiză în cunoștință de cauză și vor trebui să fie prezentate pentru fiecare stat membru în care o întreprindere este activă, precum și pentru acele jurisdicții fiscale care nu respectă standardele de bună guvernanță în domeniul fiscal (așa-numitele paradisuri fiscale). De asemenea, vor trebui furnizate valori agregate pentru operațiuni desfășurate în alte jurisdicții fiscale din afara Europei. Propunerea a fost atent calibrată pentru a se asigura că nu vor fi publicate informații comerciale confidențiale. Valorificând și completând inițiativele recente ale Comisiei vizând combaterea evaziunii fiscale (IP/16/159), această obligație de raportare publică defalcată pe țări va permite cetățenilor să urmărească comportamentul fiscal al societăților multinaționale. La rândul său, acest lucru va încuraja firmele să plătească impozite acolo unde își realizează profitul. Această raportare va contribui, de asemenea, la eforturile pentru o mai bună cunoaștere a sistemelor de impozitare ale statelor membre și va ajuta la identificarea lacunelor și a neconcordanțelor existente, ce va permite mai buna înțelegere a cauzelor și consecințelor evaziunii fiscale a societăților.

Care este contextul acestei propuneri
În iunie 2015, CE a lansat o amplă evaluare a impactului eventualelor măsuri de introducere a unor cerințe de raportare publică adresate societăților multinaționale care își desfășoară activitatea în UE. Aceasta a presupus o analiză aprofundată a diferitelor opțiuni de politică, precum și consultări specifice, pentru a se evalua obiectivele, beneficiile, riscurile și garanțiile pe care le-ar prezenta o mai mare transparență privind impozitul pe profit. Propunerea de acum reflectă rezultatul acestei analize și este strâns legată de revizuirea Directivei privind cooperarea administrativă, convenită la nivel politic de către statele membre ale UE în luna martie 2016. Aceasta prevede ca anumite societăți multinaționale să prezinte autorităților fiscale din UE raportări pentru fiecare țară în parte. Această revizuire pune în aplicare planul de acțiune BEPS al OCDE, aprobat de către liderii G20 la Antalya, în noiembrie 2015.

Documentație suplimentară
1. Nota de informare privind normele de transparență fiscală publică pentru societățile multinaționale
2. Comunicarea privind normele de transparență fiscală publică pentru societățile multinaționale
3. Evaluarea impactului privind normele de transparență fiscală publică pentru societățile multinaționale
4. Informații referitoare la pachetul privind combaterea evaziunii fiscale
5. Nota de informare referitoare la pachetul privind combaterea evaziunii fiscale
6. Informații privind acordul politic referitor la raportarea pentru fiecare țară în parte între autoritățile fiscale
7. Video - mesajul lui Jonathan Hill, comisar european pentru Stabilitate Financiară

 

 

 

Sursa: Ion VACIU