.

Comisia Europeană a aprobat, pe 20 iulie 2016, modificarea Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" (POS CCE) 2007-2013. Operaţiunea s-a efectuat prin transferul a aproximativ 265 de milioane de euro, în interiorul programului, pentru proiecte performante din cadrul axelor prioritare "Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient" și ,,Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate".

Încă o şansă pentru inovaţia românească
Decizia Comisiei Europene suplimentează alocarea atât pentru Axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient", cu peste 155 de milioane de euro, cât şi pentru Axa Prioritară 2 "Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate", cu aproape 110 milioane de euro. Cei aprox. 265 de milioane de euro, realocați în interiorul POS CCE, provin din domenii în care România a întâmpinat dificultăţi de implementare.


 
"Prin această decizie, România beneficiază de o şansă în plus pentru finanţarea domeniilor de succes din Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice". Cele două axe prioritare, ce vor primi finanţare în plus, au funcţionat bine şi au depăşit plafonul de investiţii prevăzut iniţial. Cu ajutorul acestui transfer de fonduri, aprobat de Comisia Europeană, proiecte de succes vor beneficia de sprijin financiar european, ceea ce va ridica povara de pe bugetul naţional. Comisia Europeană şi autorităţile române vor continua să depună împreună toate eforturile pentru ca banii din perioada de programare 2007-2013 să fie folosiţi la maximum în România.", susţine comisarul european pentru politică regională - Corina Crețu.

Cum reducem decalajele faţă de UE
Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" 2007-2013 a fost adoptat la 12 iulie 2007. Obiectivul general al POS CCE este de a creşte productivitatea firmelor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Contribuţia UE, prin Fondul european de dezvoltare regională, în cadrul acestui program operaţional sectorial este de aproximativ 2,5 miliarde de euro.

Programul operaţional pentru competitivitate
Programul operațional pentru competitivitate (POC) va aborda provocările generate de sprijinul redus alocat cercetării, dezvoltării și inovării (CDI), precum și de nivelul deficitar de dezvoltare al serviciilor și infrastructurii tehnologiilor informației și comunicațiilor (IT&C). Prin investițiile realizate în aceste domenii, POC urmărește să contribuie la susținerea competitivității economiei.

Investițiile în CDI sunt orientate, în principal, către crearea unui mediu mai compact și mai modern de cercetare și dezvoltare (C&D), axat pe necesitățile firmelor. Acestea vor conduce totodată la consolidarea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare a țării (resurse și infrastructură), la stimularea investițiilor private în acest domeniu, la înființarea de centre de excelență, la consolidarea legăturilor dintre întreprinderi și instituțiile de cercetare, stimulând, de asemenea, crearea de rețele și clustere dedicate dezvoltării de noi produse și servicii.

În domeniul IT&C, programul vizează 4 domenii principale de dezvoltare:
(a) e-guvernare, interoperabilitate, securitate cibernetică, cloud computing și rețele sociale;
(b) utilizarea IT&C în educație, sănătate, incluziune socială și cultură;
(c) e-comerț, clustere și inovare prin intermediul IT&C și
(d) extinderea infrastructurii în bandă largă la nivelul întregii țări.

Priorități de finanțare
Programul se va axa pe două priorități principale:

A1. Cercetare, dezvoltare și inovare în sprijinul competitivității economice și al dezvoltării firmelor (buget total de 952,57 milioane de euro);

A2. Tehnologiile informației și comunicațiilor pentru o economie digitală competitivă (buget total de 630,2 milioane de euro).

Efecte preconizate până în anul 2023
- Creșterea cheltuielilor private pentru CDI (țintă: 80 % din investițiile private în comparație cu 66 % în anul 2012),
- Îmbunătățirea colaborării dintre IMM-urile inovatoare și organizațiile de cercetare (țintă: 6,6 % din totalul IMM-urilor care cooperează),
- Sporirea gradului de acoperire a gospodăriilor în privinţa accesului la rețele de generație următoare (NGA) (țintă: 80 % din gospodării),
- Creșterea valorii adăugate brute a IT&C, generată de sectorul IT&C (țintă: 5 % din PIB),
- Creșterea utilizării serviciilor de e-guvernare în rândul cetățenilor (țintă: 35 % din populația României va utiliza serviciile publice electronice),
- Sporirea gradului de utilizare a internetului, în special în comunitățile defavorizate (țintă: 60 % din populație va utiliza internetul).

Documentaţie suplimentară
1. Portalul de Date Deschise pentru fondurile ESI 2014-2020
2. Politica de coeziune în România 2007-2013
3. Politica de coeziune în România 2014-2020
4. Politica de coeziune a UE 2014-2020
5. Social media: Twitter: @EU_Regional, @CorinaCretuEU, #ESIFunds, #CohesionPolicy

Sursa: Ion VACIU