.

Comisia Europeană (CE) a informat Google despre opinia sa preliminară privind încălcarea normelor antitrust ale UE de către compania americană. Google a abuzat de poziția sa dominantă, impunând restricții producătorilor de dispozitive Android și operatorilor de rețele de telefonie mobilă, susțin oficialii CE. Transmiterea unei comunicări privind obiecțiunile nu aduce atingere rezultatului investigației, întrucât Comisia ia o decizie finală numai după ce părțile și-au exercitat dreptul la apărare.

Google acuzată de poziție dominantă
CE consideră că Google a pus în aplicare o strategie privind dispozitivele mobile pentru a-și menține și consolida poziția dominantă în domeniul căutării generale pe internet. În primul rând, practicile respective au condus la preinstalarea Google Search și setarea acestuia ca serviciu de căutare implicit sau exclusiv pe majoritatea dispozitivelor Android vândute în Europa. În al doilea rând, practicile în cauză par să elimine posibilitatea ca motoarele de căutare rivale să pătrundă pe piață prin intermediul browserelor mobile și al sistemelor de operare concurente. În plus, aceste practici par să aducă totodată prejudicii consumatorilor prin îngrădirea concurenței și prin restricționarea inovării în cadrul mai larg al spațiului mobil. Preocupările CE sunt prezentate într-o comunicare privind obiecțiunile adresate Google și societății sale mamă, Alphabet.

Un sector competitiv al internetului mobil este din ce în ce mai important pentru consumatorii și întreprinderile din Europa. Pe baza investigației desfășurate până în prezent, considerăm că prin comportamentul societății Google li se refuză consumatorilor accesul la o gamă mai largă de servicii și aplicații mobile și se creează obstacole în calea inovării de către alți actori, încălcându-se normele antitrust ale UE. Aceste norme se aplică tuturor întreprinderilor care își desfășoară activitatea în Europa. Google are acum posibilitatea să răspundă la preocupările Comisiei.”, declară comisarul Margrethe Vestager, responsabilul de politică în domeniul concurenței.

Care sunt normele UE încălcate de Google
Smartphone-urile și tabletele reprezintă mai mult de jumătate din traficul pe internet la nivel mondial și se preconizează că vor avea o pondere și mai mare în viitor. Aproximativ 80 % dintre dispozitivele mobile inteligente din Europa și din lume utilizează sistemul de operare mobil Android, dezvoltat de Google. Gigantul american acordă licențe pentru utilizarea sistemului său de operare mobil Android producătorilor terți de dispozitive mobile. În aprilie 2015, Comisia a inițiat o procedură referitoare la comportamentul Google în privința sistemului mobil de operare și aplicațiile Android. În acest stadiu, CE consideră că Google deține o poziție dominantă pe piețele serviciilor de căutare generală pe internet, ale sistemelor de operare destinate dispozitivelor mobile inteligente pentru care trebuie să se obțină o licență și ale magazinelor de aplicații pentru sistemul de operare mobil Android. În general, Google deține cote de peste 90 % pe fiecare dintre aceste piețe din Spațiul Economic European (SEE).

În comunicarea privind obiecțiunile prezentată pe 22 aprilie, CE susține că Google a încălcat normele antitrust ale UE:
1. obligând producătorii să preinstaleze Google Search și browserul Chrome aparținând Google și obligându-i să seteze ca implicit serviciul de căutare Google Search pe dispozitivele lor, ca o condiție pentru acordarea licențelor pentru anumite aplicații aflate în proprietatea Google;
2. împiedicând producătorii să vândă dispozitive mobile inteligente care funcționează cu sisteme de operare concurente bazate pe codul sursă deschis Android;
3. oferind stimulente financiare producătorilor și operatorilor de rețele de comunicații mobile cu condiția să preinstaleze în exclusivitate Google Search pe dispozitivele lor.

Cum funcționează competiția și inovarea în asemenea condiții
CE consideră că aceste practici comerciale ar putea duce la o consolidare accentuată a poziției dominante deținute de Google Search în cadrul serviciilor de căutare generală pe internet. De asemenea, Comisia este preocupată de faptul că aceste practici afectează capacitatea browserelor mobile rivale de a concura cu Google Chrome, îngreunează dezvoltarea unor sisteme de operare bazate pe codul sursă deschis Android și blochează oportunitățile pe care acestea le-ar oferi pentru dezvoltarea unor aplicații și servicii noi. În opinia sa preliminară, Comisia consideră că acest comportament dăunează în ultimă instanță consumatorilor, deoarece aceștia nu beneficiază de o ofertă suficient de variată și astfel se frânează inovarea.

Rezervele exprimate de către Comisia Europeană
1. Acordarea de licențe pentru aplicațiile aflate în proprietatea Google
Investigația CE a arătat că este important din punct de vedere comercial ca producătorii de dispozitive care utilizează sistemul de operare Android să preinstaleze pe aceste dispozitive Play Store, magazinul de aplicații al Google pentru Android. În contractele încheiate cu producătorii, Google a condiționat acordarea de licențe Play Store pentru dispozitivele Android de preinstalarea Google Search și setarea ca implicit a acestui serviciu de căutare. În consecință, motoarele de căutare rivale nu pot deveni serviciul de căutare implicit pe o majoritate considerabilă a dispozitivelor vândute în SEE. Acest lucru a redus, de asemenea, interesul producătorilor de a preinstala aplicații de căutare concurente, precum și interesul consumatorilor de a descărca asemenea aplicații. În mod similar, în contractele încheiate cu producătorii, Google a solicitat totodată preinstalarea browserului său mobil, Google Chrome, în schimbul acordării de licențe pentru Play Store sau Google Search. Prin urmare, Google s-a asigurat, de asemenea, că browserul său mobil este preinstalat pe o majoritate considerabilă a dispozitivelor vândute în SEE. Browserele reprezintă un punct de intrare important pentru căutările efectuate de pe dispozitivele mobile. Astfel, prin reducerea interesului producătorilor de a preinstala aplicații de browser concurente și a interesului consumatorilor de a descărca aceste aplicații, a fost afectată negativ concurența atât privind browserele mobile, cât și căutarea generală pe internet.

2. Antifragmentarea
Android este un sistem cu sursă deschisă, ceea ce înseamnă că poate fi folosit și dezvoltat în mod liber de oricine dorește să creeze un sistem de operare mobil modificat (așa-numitul „Android fork” sau ramificație a sistemului Android). Cu toate acestea, în cazul în care un producător dorește să preinstaleze aplicații aflate în proprietatea Google, printre care Google Play Store și Google Search, pe oricare dintre dispozitivele sale, Google solicită încheierea unui „acord de antifragmentare” prin care producătorul respectiv se angajează să nu vândă dispozitive care funcționează pe bază de ramificații ale sistemului Android. Comportamentul Google a avut un impact direct asupra consumatorilor, întrucât nu le-a permis acestora accesul la dispozitive mobile inteligente inovatoare bazate pe versiuni alternative ale sistemului de operare Android, care ar putea fi superioare. De exemplu, CE a găsit dovezi care arată că, prin comportamentul său, Google a împiedicat producătorii să vândă dispozitive mobile inteligente bazate pe o ramificație concurentă a sistemului Android care avea potențialul de a deveni o alternativă credibilă la sistemul de operare Android al Google. Procedând astfel, Google a eliminat totodată o posibilitate importantă a concurenților săi de a introduce aplicații și servicii, în special servicii de căutare generală, care ar putea fi preinstalate pe ramificațiile sistemului Android.

3. Exclusivitatea
Mai mult, Google a acordat stimulente financiare semnificative unora dintre cei mai mari producători de telefoane inteligente și de tablete, precum și operatorilor de rețele de telefonie mobilă cu condiția să preinstaleze în exclusivitate Google Search pe dispozitivele lor. Google a redus, prin urmare, interesul producătorilor și operatorilor de rețele de telefonie mobilă de a preinstala servicii de căutare concurente pe dispozitivele pe care le comercializează. De fapt, Comisia are dovezi care arată că această condiție de exclusivitate a afectat preinstalarea sau lipsa preinstalării de către anumiți producători și operatori de rețele de telefonie mobilă a unor servicii de căutare concurente.

Care este contextul acestei anchete
Această investigație este distinctă și separată de procedura oficială de investigare a Comisiei care se află în desfășurare în prezent în temeiul normelor antitrust ale UE și se referă la alte aspecte ale comportamentului Google în cadrul SEE, printre care tratamentul favorabil acordat de Google, în rezultatele căutării generale, serviciilor sale de căutare specializată, precum și la preocupările privind copierea conținutului web al concurenților (cunoscută sub numele de „scraping”), exclusivitatea publicitară și restricțiile nejustificate impuse difuzorilor de publicitate.

Cum arată cadrul procedural
Articolul 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) interzice abuzul de poziție dominantă, în măsura în care poate afecta comerțul și poate împiedica sau restricționa concurența. Punerea în aplicare a acestei dispoziții este definită în Regulamentul antitrust [Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului], care poate fi aplicat de către Comisie și de către autoritățile naționale de concurență din statele membre ale UE. Pe 22 aprilie, CE a adoptat o decizie de inițiere a procedurii în cadrul investigației referitoare la sistemul Android al Google și împotriva Alphabet Inc., societatea-mamă a Google, care a fost creată după ce au fost declanșate proceduri împotriva Google. Comunicarea privind obiecțiunile prezentată succint în cele de mai sus se adresează atât Google, cât și societății Alphabet Inc. Comunicarea privind obiecțiunile reprezintă o etapă oficială a investigațiilor realizate de Comisie în cazurile în care suspectează încălcarea normelor antitrust ale UE. Comisia informează în scris părțile interesate cu privire la obiecțiunile ridicate împotriva lor. Destinatarii pot examina documentele din dosarul întocmit de Comisie cu privire la investigație, pot formula în scris un răspuns și pot solicita o audiere pentru a-și prezenta observațiile referitoare la cazul respectiv în fața reprezentanților Comisiei și ai autorităților naționale de concurență. Transmiterea unei comunicări privind obiecțiunile nu aduce atingere rezultatului investigației, întrucât Comisia ia o decizie finală numai după ce părțile și-au exercitat dreptul la apărare. Nu există nici un termen legal care trebuie respectat de către serviciile CE pentru finalizarea investigațiilor antitrust în cazurile de practici anticoncurențiale. Durata unei investigații antitrust depinde de o serie de factori, printre care se numără complexitatea cazului, măsura în care compania în cauză cooperează cu CE și exercitarea dreptului la apărare. Mai multe informațiidespre acest topic sunt disponibile pe site-ul Comisiei în domeniul concurenței, respectiv în registrul public al cazurilor la numărul de caz 40099. Pentru mai multe detalii despre cazul Google , a se vedea fișa informativă.

 

 

 

 

Sursa: Ion VACIU