.

La 15 februarie, Parlamentul European a votat în favoarea Acordului economic și comercial cuprinzător dintre UE și Canada (CETA). Acesta va crea noi oportunități pentru întreprinderile din UE stimulând schimburile comerciale și întărind relațiile economice. Acordul va facilita comerțul cu Canada, va elimina taxele vamale, va îmbunătăți substanțial accesul la contractele de achiziții publice, va deschide noi sectoare ale pieței canadiene de servicii, va oferi investitorilor condiții previzibile și va proteja 143 de produse agro-alimentare europene de înaltă calitate, cunoscute ca indicații geografice. Firmele din mai multe sectoare, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), vor beneficia, de asemenea, de câștiguri provenite din eliminarea dublei testări.

Noua etapă de dezvoltare durabilă
În același timp, prin caracterul său progresist, CETA va stabili un nou standard mondial pentru capitolele din acordurile comerciale care se referă la dezvoltarea durabilă. Şi asta deoarece, prin CETA, UE și Canada se angajează să se asigure că dezvoltarea economică, cea socială și protecția mediului merg mână în mână. În esenţă, pentru IMM-uri, eliminarea taxelor vamale va aduce economii de peste 500 de milioane EUR pe an. CETA va aduce beneficii concrete întreprinderilor europene prin eliminarea a circa 99 % din taxele vamale, în cea mai mare parte a cazurilor imediat după intrarea în vigoare a acordului. Încă din prima zi a punerii în aplicare a acordului, Canada va elimina taxe vamale în valoare de 400 de milioane euro pentru mărfuri originare din UE. La sfârșitul perioadei de tranziție pentru eliminarea taxelor, această cifră va crește la peste 500 de milioane euro pe an. Exemple de întreprinderi care vor beneficia de aceste reduceri tarifare, cum ar fi cultivatorii polonezi de mere, producătorii spanioli și francezi de vin sau producătorii italieni de cravate, sunt disponibile aici.

Consumatorii din UE: o paletă mai largă de opțiuni, cu respectarea standardelor europene
Deschiderea piețelor are, de asemenea, potențialul de a menține prețurile la un nivel scăzut și de a le oferi consumatorilor mai multe posibilități de alegere. În același timp, comerțul liber nu înseamnă diminuarea sau modificarea standardelor UE care protejează sănătatea și siguranța cetățenilor, drepturile sociale, drepturile acestora în calitate de consumatori sau mediul. Standardele respective vor rămâne la același nivel, iar produsele importate din Canada vor trebui să respecte toate normele și reglementările UE aplicabile, fără excepție. Altfel spus, CETA nu va schimba modul în care UE reglementează siguranța produselor alimentare, inclusiv în ceea ce privește OMG-urile sau interzicerea cărnii de vită tratate cu hormoni.

Piața canadiană a serviciilor se va deschide, iar investițiile vor fi încurajate
CETA este, de departe, cel mai avansat acord încheiat vreodată de UE în domeniul serviciilor și al investițiilor. Firmele europene vor avea noi avantaje în privinţa aprobării proiectelor de investiții în Canada. Ele vor avea, de asemenea, mai multe oportunități de a presta servicii, de exemplu, servicii maritime specializate precum servicii de dragare, de deplasare a containerelor goale sau de transport al anumitor mărfuri pe teritoriul Canadei. În alte sectoare de servicii, precum serviciile de mediu, de telecomunicații și financiare, accesul pe piață este asigurat atât la nivel federal, cât și (pentru prima dată) la nivel de provincie. În cadrul CETA – la fel ca în cadrul tuturor acordurilor sale comerciale – UE protejează pe deplin serviciile publice.

Calificările profesionale vor fi recunoscute reciproc
Acordul prevede un cadru pentru aprobarea recunoașterii calificărilor în cazul profesiilor reglementate, precum cea de arhitect, de contabil sau de inginer. Organizațiile profesionale relevante din UE și Canada vor trebui să elaboreze împreună detaliile tehnice legate de recunoașterea calificărilor în baza acestui cadru. Autoritățile competente din UE și Canada vor aproba apoi rezultatul activității lor și îi vor conferi efecte juridice. În plus, va fi facilitată traversarea Atlanticului în scop de munca temporară. CETA va permite personalului din întreprinderi și altor profesioniști să lucreze mai ușor de cealaltă parte a Atlanticului și va facilita detașarea temporară a personalului de către firme între UE și Canada, ceea ce va ajuta întreprinderile europene să-și desfășoare activitatea în Canada. Va fi mai ușor și pentru alți profesioniști să presteze temporar servicii juridice, de contabilitate, de arhitectură sau servicii similare.

Competitivitatea întreprinderilor europene pe piața canadiană va crește
CETA va spori competitivitatea întreprinderilor europene pe piața canadiană, în măsura în care acestora le va fi mai ușor să furnizeze servicii postvânzare. Astfel, întreprinderile din UE vor putea să exporte cu mai mult succes echipamente, utilaje și programe informatice, pentru că vor fi în măsură să trimită ingineri de întreținere și alți specialiști care să presteze servicii postvânzare, servicii conexe și servicii de asistență.

Firmele din UE vor avea un acces fără precedent la procedurile de achiziții publice din Canada
Canada a deschis accesul la procedurile de achiziții publice pentru firmele din UE într-o mai mare măsură decât pentru oricare dintre cele ale altor parteneri comerciali ai săi. Firmele comunitare vor putea să înainteze oferte pentru a furniza bunuri și servicii nu numai la nivel federal, ci și la nivelul provinciilor și al municipalităților canadiene, fiind primele firme din afara Canadei autorizate să facă acest lucru. Potrivit estimărilor, piața achizițiilor publice de la nivel provincial din Canada este dublă ca mărime față de echivalentul ei de la nivel federal. Canada a convenit, de asemenea, să mărească transparența prin publicarea tuturor licitațiilor publice pe un site unic destinat achizițiilor publice. Accesul la informații este unul dintre cele mai mari obstacole pentru firme mai mici care doresc să pătrundă pe piețele internaționale, astfel că acest site unic va reprezenta un atu pentru firmele mai mici din Europa. Exemple de întreprinderi care vor beneficia de acest acces fără precedent la procedurile de achiziții publice, cum ar fi o societate germană de reciclare, sunt disponibile aici.

Costurile suportate de firme se vor reduce, fără a se renunța însă la standarde
UE și Canada au convenit să își accepte reciproc certificatele de evaluare a conformității în domenii precum produsele electrice, echipamentele electronice și radio, jucăriile, utilajele sau aparatele de măsură. Aceasta înseamnă că, în anumite condiții, un organism de evaluare a conformității din UE poate testa produse din UE destinate exportului în Canada în conformitate cu normele canadiene și viceversa. Astfel, se va evita efectuarea aceluiași test de către ambele părți și s-ar putea reduce considerabil costurile atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori. Acest lucru este deosebit de avantajos pentru întreprinderile mai mici, pentru care costul efectuării a două teste pentru același produs poate fi prohibitiv.

Un sistem reformat de protecție a investițiilor
CETA garantează protejarea investițiilor, consacrând, în același timp, dreptul guvernelor de a legifera în interesul publicului, inclusiv atunci când reglementările afectează o investiție străină. Forma tradițională de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat, care există în numeroase acorduri comerciale negociate de statele membre (investor-state dispute settlement – ISDS), a fost înlocuită cu un sistem jurisdicțional nou și îmbunătățit în materie de investiții (Investment Court System – ICS). Noul mecanism va fi public - nu se va baza pe tribunale ad hoc. UE și Canada vor numi judecătorii independenți care vor activa în cadrul acestui mecanism. Aceștia vor trebui să respecte un cod strict de conduită, care reflectă cele mai înalte standarde de etică. Procedurile vor fi transparente, însemnând inclusiv că unele audieri vor fi publice și că unele documente prezentate în cadrul dosarelor examinate vor fi publicate. Dispozițiile referitoare la investiții limitează numărul de cazuri în care un investitor poate deschide o acțiune împotriva unui stat și nu oferă nicio protecție pentru societățile-fantomă sau de tip „cutie poștală” - doar firmele ce desfășoară o activitate economică reală sunt eligibile. O entitate publică nu va putea fi în nici un caz constrânsă să modifice un act legislativ sau să plătească daune punitive. Varianta reformată a ICS reprezintă o nouă caracteristică a acordurilor comerciale. Numeroase state membre nu au finalizat încă dezbaterea publică pe această temă. Prin urmare, alegerea statelor membre, susținute de Comisie, constă în a exclude provizoriu ICS din sfera de aplicare a CETA, ceea ce înseamnă că va fi pus în aplicare numai după finalizarea procedurilor de ratificare de către toate statele membre. Între timp, după cum prevede acordul, Comisia va colabora cu Canada pentru a stabili, în continuare, anumiți parametri ai noului sistem, cum ar fi selectarea judecătorilor, accesul întreprinderilor mici și mijlocii la noul sistem și mecanismul de recurs.

Agricultorii și producătorii de alimente: noi oportunități, iar „indicațiile geografice” ale UE vor continua să fie protejate
CETA va crea noi oportunități pentru agricultori și pentru producătorii de alimente, protejând, în același timp, pe deplin aspectele mai sensibile pentru UE. Deschiderea UE față de intrarea pe piața europeană a anumitor produse canadiene va fi limitată și calibrată. În același timp, piața din Canada se va deschide pentru anumite produse foarte importante pentru exportul european, cum ar fi brânzeturile, vinul și băuturile spirtoase, fructele și legumele, produsele prelucrate și indicațiile geografice. Toate importurile din Canada vor trebui să respecte normele și reglementările UE. De exemplu, în UE nu se va importa decât carne fără hormoni. CETA este, de asemenea, un pas înainte important pentru multe firme mai mici și mijlocii din comunități rurale care comercializează produse agricole. Aceste întreprinderi vor beneficia acum de faptul că statul canadian a acceptat să protejeze 143 de produse distincte din regiuni geografice specifice ale UE. Produsele care vor fi protejate prin CETA sunt cele mai exportate produse alimentare și băuturi din UE, de la brânza Roquefort la oțetul balsamic din Modena sau brânza Gouda din Țările de Jos. De acum înainte, aceste produse europene vor fi protejate de imitații la un nivel comparabil cu legislația UE și nu vor mai risca să fie considerate generice în Canada.

Inovatorii și artiștii europeni vor fi protejați
CETA va crea condiții de concurență mai echitabile între Canada și UE în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală. De exemplu, acordul va consolida protecția drepturilor de autor prin alinierea normelor canadiene la cele ale UE privind protecția măsurilor tehnologice și gestionarea drepturilor digitale. El va îmbunătăți, de asemenea, modul în care sistemul drepturilor de proprietate intelectuală din Canada protejează brevetele pentru produsele farmaceutice din UE. Va consolida și aplicarea legislației, prin faptul că prevede posibilitatea adoptării unor măsuri provizorii și a unor acțiuni judecătorești vizând intermediarii implicați în activități de încălcare a drepturilor protejate. Canada a convenit, de asemenea, să își consolideze măsurile la frontieră împotriva mărfurilor de marcă contrafăcute, împotriva mărfurilor piratate care încalcă drepturile de autor și împotriva mărfurilor cu indicații geografice contrafăcute.

Drepturile angajaților la locul de muncă și mediul vor fi protejate
În cadrul CETA, UE și Canada își afirmă angajamentul în favoarea dezvoltării durabile. Ambele părți convin că intensificarea comerțului și a investițiilor ar trebui să contribuie la îmbunătățirea protecției mediului și a drepturilor lucrătorilor și să nu să se realizeze în detrimentul acestora. UE și Canada se angajează să asigure faptul că CETA contribuie la crearea unei relații de susținere reciprocă între creșterea economică, dezvoltarea socială și protecția mediului. CETA integrează obligațiile UE și ale Canadei față de normele internaționale privind drepturile lucrătorilor și protecția mediului și a climei. El oferă un rol important societății civile din UE și Canada prin participarea la punerea în aplicare a angajamentelor în aceste domenii în cadrul CETA. De asemenea, CETA instituie un proces de soluționare a litigiilor care include consultări guvernamentale și un grup de experți.

CETA conține un capitol ambițios și cuprinzător privind comerțul și dezvoltarea durabilă, inclusiv forța de muncă și mediul. Aceste dispoziții sunt obligatorii: ele creează obligații care au aceeași valoare juridică ca orice altă obligație prevăzută în acord. Aceste dispoziții sunt totodată executabile, deoarece sunt supuse unui mecanism special de soluționare a litigiilor, cu o procedură clară, obligatorie și delimitată în timp de soluționare a oricărei probleme legate de respectarea lor. Un astfel de mecanism reunește un angajament din partea guvernului, evaluarea externă de către un grup independent de experți, implicarea societății civile și expertiza Organizației Internaționale a Muncii. Rezultatele sunt publice și pot fi utilizate pentru a exercita presiuni asupra „părții în culpă” să ia măsuri.

Acest mecanism ține seama de natura obligațiilor, este orientat spre tratarea cauzelor profunde ale problemelor până când sunt soluționate. Societatea civilă, inclusiv sindicatele, este implicată în toate etapele acestui proces de soluționare a litigiilor. Acest mecanism reflectă poziția actuală a UE cu privire la acest subiect.

Instrumentul comun de interpretare
Împreună cu CETA, UE și Canada au semnat un Instrument comun de interpretare, un document care va avea forță juridică și care va explica mai bine, în mod clar și lipsit de ambiguitate, cele convenite de Canada și Uniunea Europeană cu privire la o serie de articole CETA (cum ar fi cel referitor la noul sistem jurisdicțional în materie de investiții, la dreptul de a reglementa, la serviciile publice sau la protecția lucrătorilor și a mediului).

Care e contextul CETA și ce urmează
La 30 octombrie, UE și Canada au semnat acordul comercial, iar pe 15 februarie, Parlamentul European și-a dat aprobarea, fapt care pregătește terenul pentru ca CETA să intre în vigoare cu titlu provizoriu, de îndată ce Canada își finalizează procedurile de ratificare. În conformitate cu deciziile anterioare ale UE, aplicarea cu titlu provizoriu a prezentului acord comercial este menită să permită o aplicare adecvată a conținutului său. CETA va fi ratificat integral odată ce toate parlamentele statelor membre vor aproba acordul în conformitate cu propriile cerințe constituționale respective. În același timp cu decizia adoptată privind semnarea CETA în octombrie 2016, Consiliul a adoptat o altă decizie care prevede care dispoziții sunt excluse de la aplicarea cu titlu provizoriu. Acestea privesc în principal următoarele domenii:
1) Protecția investițiilor; 2) Accesul pe piață al investițiilor în ceea ce privește investițiile de portofoliu și 3) Sistemul jurisdicțional în materie de investiții. În privința comerțului și a dezvoltării durabile, a pieței muncii și a mediului, decizia Consiliului include o formulare care permite aplicarea provizorie a capitolelor care respectă repartizarea competențelor între Uniune și statele membre. 

Documentare suplimentară
1. Comunicat de presă: Începutul unei ere noi în relațiile dintre UE și Canada;
2. Site-ul internet dedicat CETA: include „CETA explicat” și „ghidul pe capitole”;
3. Site-ul internet - CETA în orașul dumneavoastră: fișe informative specifice fiecărei țări și vizualizarea datelor referitoare la exporturile în Canada per stat membru;
4. Material video: De ce CETA? (interviuri și exemple);
5. Publicație: Beneficiile CETA și mărturii ale exportatorilor;
6. Pagină de internet cu exemple concrete de beneficii comerciale pentru întreprinderile europene
7. Textul acordului

Sursa: Ion VACIU