.

Comisarul european pentru Politică Regională Corina Crețu a aprobat, pe 5 februarie 2016, amendarea

proiectului de cercetare „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” (ELI-NP), care se derulează la

Măgurele (România). Decizia vizează aprobarea unui nou calendar în privinţa realizării lucrărilor de construcție și instalarea echipamentelor necesare; includerea unor lucrări de construcții auxiliare în a doua fază de implementare; precum și achiziționarea unor echipamente suplimentare destinate activităților de cercetare științifică.

Un proiect unic în Europa

Comisarul Crețu susţine că decizia de amendare a proiectului ELI este esențială întrucât: „Este un proiect important pentru România, pentru cercetarea științifică din țară. În același timp,este important ca acesta să se deruleze fără sincope pentru că este un foarte bun exemplu despre ce poate face România cu fonduri REGIO. Acest proiect este unic în Europa pentru că presupune realizarea unei instalații cu fascicule laser și gama și va beneficia de tehnologii de ultimă generație cu ajutorul cărora va putea fi studiat impactul radiației electromagnetice foarte intense asupra materiei.”
 

Proiectul major ELI-NP face parte din Programul Operațional Competitivitate pentru asistență structurală și

se derulează prin Fondul european de dezvoltare regională. Implementarea proiectului ELI-NP a fost

împărțită în două faze încă de la debutul acestuia. Decizia de amendare a proiectului, aprobată de comisarul Corina Crețu, se referă la lucrările prevăzute a fi realizate în cadrul primei faze. Aceasta este cuprinsă pentru finanțare în perioada de programare 2007- 2013, cu o valoare totală a cheltuielilor eligibile de 136,4 milioane de euro, din care 116,3 milioane de euro (85%) provin din Fondurile de dezvoltare regională. Faza a doua a proiectului de cercetare ELI-NP este prevăzută a fi finalizată în 2018 și are o valoare totală a cheltuielilor eligibile de 174,5 milioane euro, din care 148 milioane de euro provin din Fondul european de dezvoltare regională.

Ce este ELI-NP
ELI-NP este un proiect de cercetare pan-european, găzduit de trei ţări: Republica Cehă, România și Ungaria. Scopul acestuia este promovarea cercetării naționale și europeane prin crearea unei infrastructuri de cercetare de

reputație internațională, deschisă specialiștilor din mediul științific universitar și privat, precum și din mediul

privat, al companiilor. ELI-NP este o parte a proiectului „Extreme Light Infrastructure”, care a fost identificat în 2006 de Forumul strategic european privind infrastructurile de cercetare (ESFRI) drept unul dintre proiectele de infrastructuri de cercetare de înaltă prioritate pentru Europa. Proiectul reprezintă cel de-al doilea pilon al unei structuri paneuropene pentru lasere, în aprilie 2011 CE aprobând deja o finanțare în valoare de 236 de milioane de euro pentru primul pilon al ELI, în Republica Cehă.
 

Aplicațiile majore care pot fi derivate din activitățile de cercetare ce se vor derula în cadrul proiectului

românesc se referă la:

1. Fluorescență de rezonanță nucleară pentru noi tehnologii cu aplicabilitate în industria de management a

deșeurilor nucleare;

2. Testare ne-distructivă și studiul materialelor;

3. Radioizotopi pentru industria farmaceutică;

4. Iradierea materialelor cu aplicații multiple, inclusiv în domeniul științei materialelor și reactoarelor de

fuziune.

 

Sursa: Ion VACIU