.

Comisia Europeană (CE) a lansat, pe 23 martie, o consultare publică privind eforturile de adaptare la era digitală a normelor UE privind drepturile de autor. Oficialii comunitari așteaptă opinii cu privire la rolul editurilor în lanțul valoric privind drepturile de autor, inclusiv posibila extindere a drepturilor conexe la acestea. Data-limită pentru participare este 15 iunie 2016. Totodată, se așteaptă puncte de vedere asupra excepției de panoramare, care vizează utilizarea unor imagini care conțin clădiri, monumente și sculpturi amplasate permanent în locuri publice.

Pe cine vizează consultarea publică
Consultarea se adreseaza părților interesate de sectorul publicistic sau de economia digitală, cum sunt: autorii, cercetătorii, publiciștii, editurile, furnizorii de servicii online, cititorii, utilizatorii de internet, precum și alte persoane din industriile creative. CE invită, astfel, toți respondenții să-și argumenteze contribuția, pe cât posibil, cu date relevante din piață și alte dovezi de natură economică. Contribuţiile vor ajuta CE la evaluarea necesității unei revizuiri a normelor în vigoare, ca parte a eforturilor de modernizare a drepturile de autor în cadrul strategiei europene pentru Piața unică digitală. În prezent, editurile nu beneficiază de drepturile conexe, similare drepturilor de autor dar care nu recompensează realizarea unei creații originale de către însuși autorul. Aceste drepturi fie recompensează interpretarea unei lucrări (de un muzician, cântăreț sau actor), fie eforturile de organizare sau cele financiare (ale unui producător) ca parte a procesului creativ.

CE şi-a definit viziunea pentru modernizarea normelor UE în domeniul drepturilor de autor
CE a recurs la adaptarea la era digitală a normelor UE privind drepturile de autor, încă din decembrie 2015, ca parte a angajamentelor asumate în cadrul strategiei privind piața unică digitală. Pe 9 decembrie, CE prezenta o propunere care le permitea europenilor să aibă acces la conținutul lor on-line pe durata călătoriilor și un plan de acțiune de modernizare a normele UE în domeniul drepturilor de autor. Astăzi, europenii care călătoresc în UE pot fi deconectați de la servicii on-line care oferă acces la filme, transmisiuni sportive, muzică, jocuri sau cărți electronice pentru care au plătit în țara lor de origine. Propunerea de Regulament privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut on-line, prezentată ăn decembrie, aborda aceste restricții, pentru a le permite cetățenilor UE să beneficieze, în călătoriile lor, de conținutul digital pe care l-au cumpărat sau la care s-au abonat acasă. Astfel, portabilitatea transfrontalieră, un nou drept al consumatorilor europeni, ar putea deveni realitate în 2017, când se va marca și desființarea tarifelor de roaming în UE (comunicat de presă). Pentru că este vorba despre o propunere de regulament, odată adoptat, acesta va fi direct aplicabil în toate cele 28 de state membre ale UE.

Viziunea cadru modern al UE în domeniul drepturilor de autor
În plus, CE prezenta la sfârşitul lui 2015 și viziunea cu privire la un cadru modern al UE în domeniul drepturilor de autor. Această viziune politică trebuie să fie transpusă în propuneri legislative și inițiative concrete în următoarele șase luni (până în iunei), ținând cont de sugestiile primite în cadrul mai multor consultări publice. În general, CE dorește să se asigure că cetățenii europeni au acces la o ofertă amplă și legală de conținut, garantând, în același timp, că autorii și alți deținători ai drepturilor de autor vor fi mai bine protejați și remunerați în mod echitabil. Principalele sectoare ale educației, culturii, cercetării și inovării vor beneficia, de asemenea, de un cadru mai modern și mai european.

Acum șapte luni, am promis că vom înregistra rapid rezultate în domeniul pieței unice digitale. Astăzi prezentăm primele propuneri. Dorim ca portabilitatea transfrontalieră a conținutului să devină realitate. Persoanele care cumpără în mod legal conținut - filme, cărți, meciuri de fotbal, seriale de televiziune - au dreptul de a-l accesa oriunde s-ar afla în Europa. Este o schimbare majoră, similară cu eforturile pe care le-am făcut pentru a elimina tarifele de roaming. Tot astăzi am prezentat viziunea noastră privind crearea unui sistem modern al drepturilor de autor în UE, precum și măsurile treptate pe care intenționăm să le luăm în vederea instituirii acestuia. Scopul nostru este să extindem accesul populației la conținutul cultural on-line și să sprijinim creatorii. De asemenea, dorim să consolidăm sectorul european al cercetării și dezvoltării, folosind tehnologii cum ar fi extragerea de text și de date. Piața unică digitală, proiectul care îi va conferi Europei un rol important în era digitală, începe astăzi să prindă contur.”, susţinea în decembrie Andrus Ansip, vicepreședinte pentru piața unică digitală. La rândul său, Günther H. Oettinger, comisar pentru economie digitală și societate digitală, declara: „Regulamentul propus astăzi reprezintă prima etapă a unei reforme ambițioase. Contez pe colegislatori să se asigure că portabilitatea devine realitate pentru consumatorii europeni până în 2017, astfel încât aceștia să poată beneficia de conținutul preferat atunci când călătoresc în UE, fără teama tarifelor de roaming, care vor fi complet eliminate până la jumătatea anului 2017. Planul nostru de acțiune oferă orientări pentru continuarea reformelor în primăvara anului viitor: dorim un cadru al drepturilor de autor care să stimuleze, să fie echitabil, să recompenseze investițiile în creativitate și să îi ajute pe cetățenii europeni să acceseze și să utilizeze conținutul în mod legal. Activitatea pe care o desfășurăm în prezent cu privire la rolul platformelor și al intermediarilor on-line va contribui, de asemenea, la transformarea planului nostru în propuneri concrete.”. Tot pe 5 decembrie 2015, CE propunea, de asemenea, noi norme pentru îmbunătățirea protecției consumatorilor europeni atunci când fac cumpărături on-line și ajutorarea firmelor europene să vândă în afara granițelor (comunicat de presă). Acestea erau primele propuneri legislative inițiate în contextul strategiei privind piața unică digitală, prezentată în luna mai 2015.

Un cadru mai modern și mai european pentru reglementarea drepturilor de autor
Planul de acțiune al CE se bazează pe 4 axe complementare, de o importanță egală. De asemenea, acesta stabilește o viziune pe termen lung pentru drepturile de autor în UE (conform fișei informative privind comunicarea și secțiunea de întrebări și răspunsuri).

1. Extinderea accesului la conținut în întreaga UE
Normele actuale privind portabilitatea conținutului reprezintă un prim pas către îmbunătățirea accesului la operele culturale. De exemplu: un utilizator francez al serviciului on-line MyTF1 care difuzează filme și seriale nu poate închiria un film nou pe durata unei călătorii de afaceri în Regatul Unit. Un abonat olandez la Netflix care călătorește în Germania va putea să vizioneze filmele oferite de Netflix publicului german. Însă, dacă vizitează Polonia, nu va putea face acest lucru, deoarece Netflix nu este disponibil în această țară. Situația se va schimba. Atunci când călătoresc în UE, utilizatorii vor avea acces la muzică, filme și jocuri ca și cum ar fi la ei acasă (a se vedea fișa informativă cu privire la noile norme). Obiectivele CE vizează îmbunătățirea circulației conținutului, diversificarea ofertei pentru europeni, consolidarea diversității culturale și crearea de noi oportunități în sectorul creației. De asemenea, CE intenționează să îmbunătățească distribuția transfrontalieră a programelor de radio și de televiziune on-line (prin revizuirea directivei privind transmisiile prin satelit și cablu) și să faciliteze acordarea de licențe pentru accesul transfrontalier la conținut. Comisia face deja eforturi pentru a da o nouă viață unor lucrări care nu mai sunt comercializate. De exemplu, CE foloseşte în continuare programul „Europa creativă” pentru a ajuta cinematograful european să ajungă la un public cât mai larg. Planul de acțiune prevede elaborarea de instrumente inovatoare, cum ar fi un „agregator european” al portalurilor de căutare on-line sau „centrele de acordare a licențelor”, pentru a sprijini distribuția de filme care sunt disponibile doar într-un număr limitat de state membre.

2. Excepții de la normele privind drepturile de autor pentru o societate inovatoare și favorabilă incluziunii
CE vrea să abordeze o serie de excepții UE de la normele privind drepturile de autor. Acestea permit ca unele opere protejate să fie utilizate, în circumstanțe bine definite, fără o autorizație prealabilă din partea deținătorilor drepturilor. Comisia va revizui normele UE pentru a le permite cercetătorilor să utilizeze tehnologiile de „extragere de text și de date” în vederea analizării seturilor mari de date. Educația reprezintă o altă prioritate. De exemplu, profesorii care oferă cursuri on-line ar trebui să facă obiectul unor norme mai bune și mai clare, care să funcționeze în toată Europa. De asemenea, CE dorește să faciliteze accesul persoanelor cu handicap la un număr mai mare de creații (acesta este obiectivul Tratatului de la Marrakesh). Nu în ultimul rând, CE va evalua necesitatea de a reduce incertitudinea juridică pentru utilizatorii de internet care încarcă fotografii ale clădirilor și ale operelor de artă amplasate permanent în locuri publice (excepția actuală pentru panoramă).

3. Crearea unei piețe mai echitabile
Comisia va evalua dacă utilizarea on-line a operelor protejate prin dreptul de autor, rezultate din investițiile creatorilor și ale industriilor creației, este autorizată în mod corespunzător și remunerată prin intermediul licențelor. Cu alte cuvinte, se va analiza dacă beneficiile utilizării on-line a acestor lucrări sunt împărțite în mod echitabil. În acest context, CE va analiza rolul serviciilor de agregare a știrilor. În acest sens, abordarea CE va fi proporțională: nu există intenția de a „taxa” hyperlinkurile; utilizatorilor nu li se va cere să plătească atunci când partajează pur și simplu un hyperlink către conținuturi protejate prin drepturile de autor. De asemenea, CE va analiza dacă sunt necesare soluții la nivelul UE pentru a spori siguranța juridică, transparența și echilibrul în sistemul care reglementează remunerarea autorilor și a artiștilor în UE, ținând cont de competențele UE și de cele naționale. Rezultatele consultării publice în desfășurare referitoare la platformele și intermediarii on-line vor fi incluse în acest proces de reflecție.

4. Combaterea pirateriei
Un obiectiv greu de atins, însă o mai mare disponibilitate a conținutului va contribui la combaterea pirateriei, în condițiile în care 22 % din europeni consideră că descărcările ilegale sunt acceptabile, atâta timp cât nu există o altă soluție în țara lor. CE vrea să meargă și mai departe, pentru a se asigura că legislația privind drepturile de autor este pusă în aplicare în mod adecvat în întreaga UE, ca parte a abordării sale mai ample care vizează îmbunătățirea punerii în aplicare a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală. În 2016, CE va lucra la un cadru european care își propune să „ia urma banilor” și să reducă fluxurile financiare către firmele care obțin venituri din piraterie. Acest demers va implica toți partenerii relevanți (deținători de drepturi, furnizori de servicii de plată și de publicitate, asociații ale consumatorilor etc.), cu scopul de a se ajunge la încheierea de acorduri până în primăvara anului 2016. CE intenționează să îmbunătățească normele UE privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală și, ca prim pas, lansa în decembrie 2015 o consultare publică privind evaluarea și modernizarea cadrului juridic actual. De asemenea, CE vrea soluții pentru ca eliminarea conținutului ilegal de către intermediarii on-line să fie mai eficientă.

O viziune pe termen lung pentru drepturile de autor
În viitor, aplicarea eficientă și uniformă a legislației privind drepturile de autor în întreaga UE, de către instanțe și legislatorii naționali deopotrivă, va fi la fel de importantă ca și normele în sine. Deși în prezent nu sunt îndeplinite toate condițiile pentru a permite alinierea deplină a normelor privind drepturile de autor în toate țările UE, sub forma unui cod unic privind drepturile de autor și a unui titlu unic privind drepturile de autor, acest lucru ar trebui să rămână o aspirație pentru viitor. Tehnologiile digitale au schimbat radical modul în care este accesat, produs și distribuit conținutul creativ. Astfel, 49 % din utilizatorii de internet din UE ascultă muzică, vizionează filme și joacă jocuri on-line. Mulți dintre ei, în special cei tineri, își doresc să facă acest lucru și în timpul călătoriilor în UE. Se așteaptă ca această tendință să capete amploare, întrucât europenii vor plăti mai puțin pentru a accesa internetul pe dispozitivele lor mobile în alte state membre, începând din 2017, când se vor elimina tarifele de roaming în UE (comunicat de presă). Școlile și universitățile europene sunt dornice să se implice în e-educație, cercetătorii vor să utilizeze tehnici avansate de extragere de conținut, iar instituțiile din domeniul patrimoniului cultural sunt dispuse să își digitalizeze colecțiile. Industriile care folosesc intensiv dreptul de autor (mass-media, editurile, studiourile de înregistrare, societățile de televiziune și radiodifuziune) oferă peste 7 milioane din locurile de muncă disponibile în UE. Este esențial ca ele să poată funcționa într-un mediu pregătit să facă față noilor provocări. Cu toate acestea, majoritatea normelor privind drepturile de autor datează din 2001, ceea ce înseamnă că există unele aspecte care nu sunt „adecvate scopului” atunci când se pune problema creării unei piețe unice digitale în UE. Acesta este motivul pentru care CE a inclus modernizarea drepturilor de autor în strategia sa privind piața unică digitală, așa cum a fost prezentată în luna mai din 2015.

Realizarea de progrese către o piață unică digitală
Noile norme privind drepturile de autor și contractele digitale (comunicat de presă) sunt primele propuneri legislative care urmează să fie prezentate în cadrul strategiei privind piața unică digitală. În total, 16 inițiative vor fi prezentate până la sfârșitul anului 2016. Propunerile CE din decembrie 2015 vin în completarea altor realizări majore pentru crearea unei piețe unice digitale: acordurile privind eliminarea tarifelor de roaming până în iunie 2017, consacrarea neutralității internetului în legislația UE (comunicat de presă) și consolidarea securității cibernetice în UE (comunicat de presă). CE făcea, de asemenea, eforturi pentru a ajunge, până la sfârșitul anului 2015, la un acord politic privind consolidarea normelor UE referitoare la protecția datelor.

 

 

 

Documentaţie suplimentară

01. Anunț de presă
02. Pagina dedicată consultării publice
03. Strategia europeană pentru o Piață unică digitală
04. Eforturile Comisiei de modernizare a legislației în materie de drepturi de autor
05. Regulament privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut on-line în cadrul pieței interne
06. Evaluarea impactului care însoțește regulamentul
07. Comunicare – Către un cadru modern și mai european privind drepturile de autor
08. Q&A: Întrebări și răspunsuri privind modernizarea normelor UE privind drepturile de autor
09. Fișe informative: Călătoriți pe teritoriul UE împreună cu conținutul digital
10. O legislație europeană a drepturilor de autor adecvată pentru era digitală
11. Pagina de internet privind piața unică digitală (#DigitalSingleMarket)
12. O piață unică digitală pentru Europa: Comisia stabilește 16 inițiative pentru realizarea acestui obiectiv (6 mai 2015)
13. Pagina de internet a vicepreședintelui pentru piața unică digitală, Andrus Ansip (@Ansip_EU)
14. Pagina de internet a comisarului pentru economie digitală și societate digitală, Günther H. Oettinger (@GOettingerEU)
15. Orientările politice ale președintelui Juncker
16. Programul de lucru al Comisiei pentru anul 2016

 

Sursa: Ion VACIU