.

Statele membre ale UE înregistrează progrese în privința corectării dezechilibrelor propriilor economii și, de asemenea, privind punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări emise în 2015, deși vorbim de niveluri diferite între țări și domenii de politică, susțin oficialii Comisiei Europene (CE). Eforturile comunitare sunt esențiale pentru consolidarea redresării economice în Europa și promovarea convergenței. Acestea reflectă, concomitent, obiectivele principale ale semestrului european din acest an: relansarea investițiilor, punerea în aplicare a reformelor structurale și continuarea politicilor bugetare responsabile. În premieră, România nu se confruntă cu dezechilibre, alături de Belgia, Ungaria și Regatul Unit.

Provocările și prioritățile zonei euro
Publicarea timpurie rapoartelor anuale de țară se înscrie în eforturile de raționalizare și consolidare a semestrului european, în conformitate cu raportul celor cinci președinți și cu măsurile anunțate de Comisie în vederea finalizării uniunii economice și monetare a Europei. Unele dintre aceste măsuri au fost inițiate în 2015, iar practica este confirmată în acest an, în scopul de a facilita un dialog veritabil privind prioritățile europene. Vorbim inclusiv de provocările cu care se confruntă zona euro, la începutul semestrului european, precum și în scopul alocării de mai mult timp, ulterior, pentru dialogul cu statele membre și părțile interesate la toate nivelurile, pentru a se reflecta asupra priorităților acestora. Rapoartele subliniază, de asemenea, atenția mai mare pe care CE o acordă în cadrul semestrului european aspectelor legate de ocuparea forței de muncă și problematicii sociale.

Locuri de muncă și creștere economică
În luna noiembrie a anului trecut, CE a decis că pentru 18 state membre sunt necesare bilanțuri aprofundate, pentru a se evalua dacă acestea se confruntă cu dezechilibre macroeconomice și, în caz afirmativ, nivelul de gravitate al acestor dezechilibre. Comisia a ajuns la concluzia că șase dintre aceste țări nu se confruntă cu dezechilibre în cadrul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, însă alte douăsprezece țări se confruntă cu dezechilibre sau cu dezechilibre excesive.

„Redresarea economiei UE continuă și numeroase state membre înregistrează progrese în privința abordării problemelor structurale ale economiilor acestora. Comparativ cu anul trecut, mai puține state membre se confruntă cu dezechilibre. Totuși problemele persistă și reprezintă o sursă de vulnerabilitate pentru mai multe țări. Reformele structurale trebuie să fie accelerate, astfel încât economiile noastre să devină mai competitive. Este necesar ca statele membre să își continue eforturile pentru a reduce nivelul ridicat al datoriei publice și private, a aborda ineficiențele de pe piața forței de muncă, a asigura viabilitatea sistemelor sociale și a îmbunătăți mediul de afaceri, printre altele.”, susține Valdis Dombrovskis, vicepreședintele pentru moneda euro și dialog social. La rândul său, Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: „Deși situația este diferită de la o țară la alta, statele membre înregistrează, în general, progrese privind readucerea pe piața muncii a persoanelor aflate în șomaj, inclusiv a tinerilor. Semestrul european ghidează în continuare reformele statelor membre, astfel încât cetățenii să își redobândească locurile de muncă.” De asemenea, Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a adăugat: „Astăzi putem vedea în mod clar că acele țări care au reformat profund și rapid economiile lor culeg acum roadele eforturilor depuse. Altele trebuie să își intensifice eforturile pentru a asigura mai multe locuri de muncă și creștere economică pentru cetățenii lor. Am prezentat acum un diagnostic detaliat al provocărilor din fiecare țară și aștept cu interes să discutăm aceste aspecte cu autoritățile naționale, pentru a sprijini și încuraja reformele atât de necesare.”

Monitorizarea dezechilibrelor – garanția succesului
Astfel cum s-a anticipat în comunicarea privind măsurile în vederea finalizării uniunii economice și monetare din octombrie 2015, punerea în aplicare a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice (PDM) a devenit mai clară și mai transparentă, ca urmare a măsurii luate de CE de reducere a numărului de categorii pentru dezechilibre de la 6 la 4, denumite respectiv: nu există dezechilibre, dezechilibre, dezechilibre excesive și dezechilibre excesive cu măsuri corective (procedura de dezechilibru excesiv). De acum încolo, toate statele membre în cazul cărora s-a constatat că există dezechilibre sau dezechilibre excesive vor face obiectul unei monitorizări specifice adaptate nivelului și naturii dezechilibrelor. Aceasta va îmbunătăți supravegherea răspunsurilor la nivel de politici ale statelor membre, prin intensificarea dialogului cu autoritățile naționale, prin misiuni și prin rapoarte privind progresele înregistrate. Graficul din anexa alăturată prezintă clasificările începând din 2016. Astfel: Bulgaria, Croația, Franța, Italia și Portugalia se confruntă cu dezechilibre excesive. Urmează Finlanda, Germania, Irlanda, Țările de Jos, Spania, Suedia și Slovenia care se confruntă numai cu dezechilibre. Apoi, în cazul Austriei și Estoniei, pentru care s-au efectuat bilanțuri aprofundate pentru prima dată în acest an, s-a considerat că aceste țări nu se confruntă cu dezechilibre. Iar pe ultimul palier, Belgia, Ungaria, România și Regatul Unit nu se confruntă cu dezechilibre.

Ce urmează ca procedură
Consiliul urmează să discute pe marginea constatărilor Comisiei rezultate în urma bilanțurilor aprofundate efectuate pentru economiile a 18 state membre. În lunile martie și aprilie, Comisia va organiza reuniuni bilaterale ulterioare cu statele membre. Aceste reuniuni vor constitui o ocazie de a discuta rapoartele de țară cu autoritățile naționale. În luna aprilie, statele membre urmează să își prezinte programele lor naționale de reformă și programele lor de stabilitate (în cazul țărilor din zona euro) sau de convergență (în cazul țărilor din afara zonei euro). Pe baza tuturor acestor surse, Comisia va prezenta în primăvară propunerile sale pentru un nou set de recomandări specifice fiecărei țări, care vor viza principalele provocări care trebuie abordate. Recomandările vor include, de asemenea, orientări în materie de fiscalitate și vor avea la bază previziunile de primăvară ale CE, care vor include datele bugetare finale pentru 2015 validate de Eurostat. Precizăm că Grecia și Cipru, care în prezent fac obiectul programelor de sprijin pentru stabilitate, nu sunt vizate acum de pachetul publicat pe 8 martie la Strasbourg.

Documentare suplimentară
1. Comunicare
2. Memo
3. Rapoartele de țară
4. Lansarea semestrului european 2016: pachetul din noiembrie privind semestrul european pe înțelesul tuturor
5. Guvernanța economică a UE pe înțelesul tuturor
6. Raportul privind mecanismul de alertă 2016
7 Previziunile economice de iarnă 2016

Sursa: Ion VACIU