.

Onorând invitația Comisiei Europene, echipa SIVECO Romania a prezentat recent, în fața unei comisii de experți, proiectele sale complexe de eLearning destinate îmbunătățirii educației , recunoscute ca exemple de bună practică în țări din întreaga lume, precum și experiența dobandită în implementarea acestor soluții. Discuțiile s-au concentrat pe importanța pe care Comisia Europeană o acordă programelor de eLearning, în acord Agenda Digitală și cu politicile Europene pentru educație. SIVECO Romania a fost reprezentată la discuții de către Radu Jugureanu, directorul departamentului de conținut digital educațional și de către Ștefan Morcov, Vice-Președinte."SIVECO Romania propune o abordare modernă și inovativă în învățarea asistată de calculator, prin implementarea unor soluții integrate și flexibile de eLearning, dezvoltate de-a lungul a 12 ani de experiență de echipa noastră de specialiști, cu competențe solide în implementarea de programe eLearning, suport tehnic și asistență, instruire, raportare, managementul schimbării și comunicare", precizează Ștefan Morcov.

Grupul de experți din partea Comisiei Europene a fost condus de Robert Madelin, director general pentru Societatea Informațională și Mass-media. Prezentarea expertizei companiei a fost primită cu deosebit interes de către experții Comisiei Europene, iar discuțiile purtate au atins subiecte de mare actualitate precum factorii care determină succesul unor proiecte complexe de eLearning și exemplele de bună practică în domeniul educației, la nivelul țărilor europene.