.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii propune prelungirea, până la data de 31 decembrie 2019, a calității de furnizor de serviciu universal a Companiei Naţionale Poşta Română S.A. (CNPR). Propunerea ANCOM vine ca urmare a solicitării Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) de a prelungi perioada de desemnare a CNPR ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale, ținând cont de necesitatea asigurării continuității serviciului poștal universal. 
 
Drepturile și obligațiile CNPR care au fost stabilite prin Decizia nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Naţionale Poşta Română S.A. ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate. Astfel, CNPR are obligaţia de a furniza serviciile incluse în sfera serviciului universal pe întreg teritoriul României, inclusiv în zonele geografice greu accesibile sau cu densitate scăzută a populaţiei, acolo unde numărul redus al trimiterilor poştale colectate sau distribuite nu justifică prezenţa unui furnizor de servicii poştale pe principii comerciale. 
 
Serviciile incluse în sfera serviciului universal sunt: a) colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale având ca obiect trimiteri de corespondență, pachete mici și imprimate, în greutate de până la două kg, inclusiv; b) colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne și internaționale, în greutate de până la 10 kg, inclusiv; c) distribuirea coletelor poștale în greutate de până la 20 kg, inclusiv, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; d) serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poștale din categoria prevăzută la lit. a); e) serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri poștale din categoriile prevăzute la lit. a) – c); f) colectarea, sortarea, transportul și livrarea cecogramelor interne și internaționale.
 
Procesul de consultare publică
 
Proiectul de decizie pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Naţionale Poşta Română S.A. ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, cu modificările și completările ulterioare poate fi consultat aici. Persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 25.01.2019, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la Registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.