.

ANCOM a supus, pe 21 ianuarie, consultării publice rezultatele procesului de revizuire a pieţei de gros corespunzătoare serviciilor de tranzit comutat al apelurilor în reţele publice de telefonie, pe care Telekom Communications Romania deținea putere semnificativă, conform analizei din anul 2013. Analiza actuală a ANCOM arată că situaţia concurenţială pe această piață s-a schimbat de la adoptarea măsurilor de reglementare precedente, piața tinzând către concurenţă efectivă, în orizontul de timp evaluat. 
 
Propunerea ANCOM
 
Analiza efectuată de ANCOM pe piaţa de gros a serviciilor de tranzit naţional comutat al apelurilor în reţelele publice de telefonie arată că, deși barierele existente la intrarea pe această piaţă se mențin, acestea sunt mai puțin semnificative, existând alternative viabile la serviciile de tranzit național oferite de Telekom. La sfârșitul anului 2017 existau 8 furnizori activi de servicii de tranzit național. 
 
În același timp, din perspectiva dinamicii pieței, volumul foarte mic al pieței (168 milioane minute), în scădere cu 12,5%, în perioada 2013 – 2017, structura eterogenă a acesteia, cererea în continuă scădere din partea operatorilor pentru astfel de servicii, corelată cu numărul mare de contracte de interconectare directă încheiate între operatorii de reţele publice din România (276 astfel de contracte la finalul anului 2017), au condus la concluzia că piața tinde către concurență efectivă.
 
În acest context, Autoritatea propune retragerea obligaţiilor pe care le are, în prezent, Telekom Communications Romania, și anume obligaţia de a permite accesul şi utilizarea unor elemente specifice ale reţelei şi a infrastructurii asociate, obligaţia de fundamentare a tarifelor în funcţie de costuri, obligaţia de transparenţă și obligaţia de nediscriminare, alocând un termen de tranziție de un an de la intrarea în vigoare a deciziei. Acest termen permite furnizorilor care achiziționează în prezent servicii de tranzit comutat al apelurilor de la operatorul fost monopolist să negocieze, să încheie și să implementeze acorduri de interconectare directă, utilizând tehnologia IP, cu furnizorii cu care în prezent sunt interconectați indirect, prin tranzitarea rețelei Telekom. 
 
Conform datelor disponibile, la data de 31 decembrie 2017, existau opt operatori care furnizau servicii de tranzit naţional comutat în România: Telekom Romania Communications, GTS Telecom, Digital Cable Systems, Net-Connect Communications, Media Sat, Prime Telecom, Trans Tel Services şi Nooh Media. 
 
Procesul de consultare publică
 
Proiectul de decizie privind retragerea obligațiilor impuse pe piața serviciilor de tranzit comutat al apelurilor poate fi consultat aici. Persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 20.02.2019, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la Registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.