.

Grupul Reglementatorilor Independenți (IRG) a fost constituit în anul 1997, ca grup al autorităților de reglementare în comunicații din Europa, pentru a dezbate și a stabili principii de reglementare cu privire la chestiuni de interes comun, cum sunt interconectarea, tarifele sau serviciul universal, precum și cu privire la alte probleme legate de dezvoltarea pieței europene a telecomunicațiilor. În prezent, după primirea ca membri cu drepturi depline a României și Bulgariei, IRG numără 31 de membri. Începând cu luna februarie 2004, România devine membru cu drepturi depline al Grupului Reglementatorilor Independenți (IRG) și observator în cadrul Grupului Reglementatorilor Europeni pentru Rețele și Servicii de Comunicații Electronice (ERG). La întâlnirile acestor organisme, România va fi reprezentată de Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații (ANRC).

Calitatea de membru al IRG și aceea de membru observator în ERG reprezintă recunoașterea României ca stat care se aliniază la normele europene de reglementare a piețelor de comunicații electronice și care are dreptul și trebuie să participe la crearea pieței comune europene în acest domeniu. Rezultatele directe ale acestei acceptări vor fi armonizarea activității de reglementare a ANRC cu tendințele identificate de autoritățile de reglementare din statele europene și susținerea și promovarea pieței românești de comunicații electronice în plan european. De asemenea, ANRC va avea posibilitatea unui schimb direct de experiență cu ceilalți reglementatori europeni și va participa la elaborarea unor principii de reglementare la nivel european, pe care le va aplica pe piața națională de comunicații.