.

AXA Capital Partners este o casă de investiții independentă, specializată în finanțări și consultanță pe proiecte de energii regenerabile. Compania are capital integral românesc și și-a început activitatea în luna martie. Promotorul acestui proiect este Bogdan Furnică, fost acționar majoritar al brokerului de credite Credit UP.

"Activitatea Credit UP a trebuit regandită din temelii, iar domeniul energiilor regenerabile a constituit una din oportunitățile majore pe care vrem sa ne concentrăm atât in România cât și în celelalte țări din regiune", precizează Bogdan Furnică partener al AXA Capital Partners.

AXA Capital Partners are ca principale domenii de activitate: consultanță pe fuziuni și achiziții pe proiecte de energie regenerabilă, finanțări de proiecte de energie regenerabilă, finanțări prin fonduri EU nerambursabile pentru proiecte de eficiență energetică și energie regenerabilă.

Societatea are semnate contracte de reprezentare in România cu fonduri de investiții din SUA și Japonia, interesate in finanțarea de proiecte de energie regenerabilă.

Energia regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei rezultate din procese naturale regenerabile. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, a proceselor biologice și a căldurii geotermale pot fi captate de către oameni utilizând diferite procedee. Sursele de energie ne-reînnoibile includ energia nucleară precum și energia generată prin arderea combustibililor fosili, așa cum ar fi țițeiul, cărbunele și gazele naturale.

"Suntem nevoiți sa ne regândim sursele de energie pe care le folosim. Tendința europeană este, de mulți ani, de creștere a ponderii energiei regenerabile în totalul energiei produse, lucru stipulat prin Directiva 28/2009, iar la nivelul României prin legea 160/2007 prin care s-a asumat ca până în 2020 raportul energie regenerabilă – energie tradițională produsă să fie de 1-5. Un rol foarte important în acest demers îl au Guvernul și autoritățile locale, autorități care deja devin mult mai receptive la semnalele investitorilor care vin cu propuneri de soluții de centrale în co-generare (producerea de energie termică și electrică nepoluantă), mini-hidrocentrale pe râuri cu debit mare, parcuri eoliene)", precizează Furnică.

AXA Capital Partners, prin partenerii săi, poate oferi soluții la cheie pentru astfel de centrale și este în discuții avansate cu cateva localițăti cu peste 50.000 locuitori.

Conform www.ewea.org (the European Wind Energy Association) valoarea turbinelor eoliene instalate în țările din UE (27) a fost în 2008 de 11 miliarde Eur, iar în 2020 se estimează că aceasta valoare să atingă 20 miliarde Eur. In acest moment în Europa (27) este instalată o capacitate energetică eoliană de 65GW care poata să alimenteze un număr de 35 milioane gospodării. Această capacitate a reușit să aducă economii (în 2009) pentru țările EU de 5.4 miliarde Eur pe combustibil importat din afara EU.

Capacitatea energetică din surse regenerabile în Europa (27) a fost în 2008 de 102,7GW.

„Conform unei directive a Uniunii Europene, statele membre trebuie să amestece treptat combustibilul tradițional utilizat în transport cu biocombustibil, astfel încât în 2010, biodieselul să reprezinte 5,75% din motorina de pe piață, urmând ca, în 2020, ponderea să crească la 20%", a mai precizat reprezentantul AXA Capital Partners.

Dintre sursele regenerabile de energie fac parte: energia eoliană, energia solară, energia apei, energia hidraulică, energia mareelor, energia geotermică, energie derivată din biomasă: biodiesel, bioetanol, biogaz.