.

Compania ECSO & EXO este primul producător de Sisteme Informatice Integrate

pentru piața românească. Încă din 1992, produsele companiei acopereau un spectru foarte larg de solicitări din

varii domenii: IT&C, Medicină, Robotică, Fizică tehnologică, Telecomunicații, Aeronautică, și Managementul

Economic - ERP.
Pe parcursul celor 10 ani de activitate, compania a obținut performanțe de excepție atât în

proiectarea sistemelor de tip expert, cât și în realizarea echipamentelor de procesare semnale analogic digitale

și controlul proceselor industriale.
Pe o piață dominată de importul de tehnologie, ECSO & EXO s-a detașat,

încă de la început, prin obținerea unor rezultate remarcabile. Proiectele și produsele companiei au la bază

soluții proprii brevetabile sau deja brevetate.
Previziunile referitoare la timpul alocat obținerii unui produs

depășește la ECSO & EXO cele mai îndrăznețe intuiții. Astfel, ideile trec, doar în câteva săptămâni, din faza de

prototip experimental în faza de produs.

Managerul general al companiei, dl. Gelu Vasile FRUNZĂ este

fizician de profesie și inventator cu o experiență în cercetare de peste 15 ani. El a activat în ultimii ani în

special în Tehnologia Informației. Dl. Frunză consideră că 'secretul reușitei pe piața IT &C constă în talentul

de a stabili, în timp real, în mod susținut, un echilibru între identificarea corectă și de apropiata perspectivă

a solicitărilor pieței și a pachetului de soluții oferit de producător. Trebuie luați în calcul parametrii

logistici necesari asigurării calității implementării și mai ales probitatea eficienței noii tehnologii la

client.'

SCURT ISTORIC
Sistemele ECSO & EXO au concurat, cu succes, timpul - cel mai aprig

'adversar' - ce a probat calitatea concepției și implementării în cei peste 10 ani de exploatare de către

clienți.
Misiunea startului lungului șir de realizări ce urmau să apară, începând cu 1992, an de curaj și de

asumare a unor responsabilități inerente oricărui inceput, a fost încredințată Sistemului MSPSA '“ Metodă și

Sistem pentru Procesarea Semnalelor Analogice. Acesta era destinat domeniului explorărilor funcționale care

realiza procesarea computerizată și teletransmisia în format codat a semnalelor electrofiziologice. Echipamentul

s-a dovedit extrem de util laboratoarelor de investigații medicale complexe, precum și clinicilor de terapie

intensivă (reanimare). MSPSA își face datoria cu succes și deschide astfel calea apariției celorlalte 23 de

sisteme. ROTEX, DAFY-01, SPECTREX, INTEX și ROBEX aveau să devină instrumente de procesare indispensabile oricărui

laborator HighTech.

Dar nu toate produsele vor avea același succes de piață. Fiind, în general, elaborate

pe principiul 'Artă pentru artă' acestea din urmă, din păcate, nu au fost și suficient de bine vândute.

Percepția pieții în formare catalogându-le drept prea sofisticate, astfel încât unele au ajuns piese de

muzeu.
Perioada '™92 - '™93 a reprezentat și începutul dezvoltării unui produs ce avea să devină principala

'sursă de inspirație' pentru majoritatea concurenților firmei în domeniul ERP.
Realizarea Sistemului Integrat

ce a primit numele de EXMAN (EXoMANagement) a permis supervizarea, în timp real, a activităților companiei ce a

condus imediat la o creștere substanțială a eficienței.
Din motive ce țineau mai degrabă de ignorarea

complexității domeniului, termenul pentru finalizarea proiectului a fost estimat la doar 6 luni. Nu puteam să

anticipa că EXMAN avea să devină principalul produs al companiei pentru următorii ani și, prin urmare,

dezvoltarea acestuia va continua și în prezent.
La realizarea primelor versiuni ale Sistemului Integrat EXMAN,

limbajele de programare din clasa Xbase - Clipper, Paradox, apoi C și instrumentele folosite - Flipper, Blinker -

s-au dovedit a fi cele mai adecvate pieții românești din acea perioadă. Calitățile acestui produs complex pot fi

definite prin: structură logică impecabilă, interfață foarte prietenoasă, dezvoltare continuă a algoritmilor prin

colaborarea cu specialiștii din domeniile cărora se adresează, stabilitate în funcționare, calitate a serviciilor

de implementare și mentenanță, asistență tehnică și actualizare promptă la schimbările legislației economice.

Toate acestea au făcut, ca în scurt timp, EXMAN să devină un model pentru piața românească de

software.

Începând cu 1999, când a primit o nouă interfață grafică și a fost migrat spre Windows prin

utilizarea compilatorului Xbase++, sistemul a devenit unul dintre cele mai performante ERP-uri de la noi.

Pentru utilizatorii anului 2003, EXMAN va veni cu noi surprize care-l vor situa, în continuare, în topul

preferințelor Sistemelor Integrate pentru Procesare Date în Management din România, fiind în mod cert, imbatabil

și la raportul calitate /preț.

PRODUSE ȘI SERVICII RECENTE, PROIECTE
Formată din specialiști cu o

pregătire temeinică în IT &C, echipa companiei deține o vastă experiență și în domenii conexe. Astfel încât,

începând cu 2002, gama de produse și servicii de la ECSO & EXO s-a diversificat, oferta acoperind cele mai

exigente cerințe, atât în privința integrabilității, cât și a serviciilor aferente.
Din topul produselor și a

serviciilor de dată mai recentă fac parte:
- echipamentele și aplicațiile speciale dedicate domeniului

științific pentru activități de cercetare în mediu de laborator și în teren;
- Sisteme Integrate pentru

Procesare Date în Management realizate în tehnologie EXMAN x.W.x echipate cu Teleprocesor Inteligent Interactiv de

Date;
- outsourcing în cele mai evoluate medii și limbaje de programare;

Începutul mileniului a

marcat, pentru echipa ECSO & EXO, deschiderea unor noi direcții în dezvoltarea de proiecte și produse în domeniul

Telecomunicațiilor Inteligente. Astfel, perioada pe care o traversăm este marcată de succesul realizării primului

Server de Teleprocesare Interactiv-Inteligentă din seria COMMECSO și a sateliților săi din seria EDECSO.