.

ELECTROGRUP INFRASTRUCTURE S.A. ("E-INFRA" sau "Compania" împreună cu filialele sale Direct One S.A. (“Direct One”), Electrogrup S.A. (“Electrogrup”), Netcity Telecom S.R.L. (“Netcity”), Nova Power & Gas S.R.L. ("Nova Power & Gas") și cu asociatul său deținut în proporție 40% în Wind Energy Service East Europe S.R.L. ("WESEE"), denumite împreună "Grupul”), unul dintre cei mai mari furnizori de infrastructură și servicii de infrastructură din România din punctul de vedere al veniturilor, anunță intenția de a iniția o ofertă publică de acțiuni ("Oferta"). Oferta va cuprinde vânzarea de acțiuni ordinare, nou emise de Companie, precum și de acțiuni ordinare existente, deținute de acționarii actuali, Teofil Mureșan, Simion Mureșan și Marian Pantazescu (denumiți împreună "Acționarii Vânzători"). 
 
 
1. PREZENTAREA GENERALĂ A GRUPULUI
 
Grupul deține și operează infrastructură critică și greu de replicat și prestează servicii de construcții și mentenanță pentru astfel de infrastructură. Din această poziție, Grupul activează pe diverse piețe din domeniul infrastructurii, concentrate în jurul a trei segmente principale:
 
• oferirea de acces la infrastructura sa de telecomunicații (prin Direct One și Netcity) pentru operatorii de telecomunicații și operatorii de sisteme de distribuție de electricitate;
 
• servicii de distribuție și furnizare de energie electrică și gaze naturale pentru consumatori industriali și casnici (prin intermediul Nova Power & Gas); și
 
• servicii „la cheie” (”turn-key”) de construcții și mentenanță pentru companii ce dețin și dezvoltă infrastructură de telecomunicații, energie și producție industrială (prin intermediul Electrogrup și WESEE).
 
2. GRUPUL ELECTROGRUP INFRASTRUCTURE – ÎN CENTRUL OPORTUNITĂȚII DE CREȘTERE A INFRASTRUCTURII
 
Context macro-economic favorabil care generează nevoia de infrastructură
 
Grupul operează cu preponderență în România, cu excepția segmentului de servicii de infrastructură cu care activează și în alte piețe ale UE. Creșterea PIB-ului real per capita al României în 20181 este superioară celei din alte state din Europa Occidentală și de Est, iar Municipiul București a fost zona metropolitană cu cea mai rapidă creștere din UE  în ultimul deceniu pentru care există informații (2007-2016), date ajustate la Paritatea Puterii de Cumpărare2. Bucureștiul este o zonă cheie pentru Grup, reprezentând cea mai importantă zonă metropolitană pentru acesta și epicentrul investițiilor sale prezente și viitoare în infrastructura de telecomunicații. 
 
În distribuția gazelor naturale, domeniu în care Grupul are operațiuni în județul Suceava, România înregistrează o penetrare de sub 30% la nivelul orașelor și satelor, existând potențial semnificativ de creştere odată cu convergenţa spre stadiul regăsit în ţări vecine, precum penetrarea de peste 90% în Ungaria. 
 
Expunere unică la infrastructură critică din România
 
Grupul deține și operează cea mai mare rețea neutră de fibră optică inter-urbană de tip OPGW (optical ground wire) din România, care reprezintă o parte integrantă a infrastructurii de telecomunicații a unora dintre marii operatori de telecomunicații și care este, în același timp, o componentă tehnică critică pentru funcționarea sistemului național de distribuție a energiei electrice.
 
Totodată, prin Netcity, Grupul deține și operează rețeaua subterană pentru fibră optică a Municipiului București, pe baza contractului de concesiune de lucrări publice încheiat pentru o perioadă de 49 de ani, până în 2057 ("Proiectul Netcity").
 
Pe piața de infrastructură energetică, Grupul activează ca distribuitor și furnizor de energie electrică și gaze naturale, servicii complementate de deținerea de unități de producție a energiei din surse solare. 
 
În sectorul de servicii profesionale de infrastructură, Grupul deține resurse proprii specializate și capabilități complexe, confirmate de un portofoliu de numeroase proiecte de succes implementate în domeniul telecomunicațiilor, energiei electrice și infrastructurii civile industriale, derulate în România și în străinătate.
 
Bază de clienți bine echilibrată, care generează parametri sănătoși de profitabilitate 
 
Grupul are un portofoliu extins de clienți, care cuprinde jucători importanți din domeniul telecomunicațiilor și cel al energiei din România, precum și companii industriale diversificate. 
 
Cu venituri consolidate de 473,6 milioane RON, un profit operațional consolidat ajustat înainte de depreciere și amortizare (EBITDA ajustat) de 93,2 milioane RON și peste 600 de angajați (inclusiv cei ai WESEE) la 31 decembrie 2017, Grupul urmărește o strategie de creștere prin dezvoltarea ofertei de infrastructură-ca-serviciu (infrastructure-as-a-service) și prin extinderea portofoliului de clienți.
 
Avantaj competitiv prin costuri eficiente
 
Datorită modelului de business integrat, Grupul are capacitatea de a crea valoare în toate stadiile de dezvoltare ale proiectelor de infrastructură, oferind servicii de proiectare, construcție, operare și mentenanță atât pentru activele proprii, cât și pentru clienții externi. În proiectele internaționale, Grupul beneficiază de o structură competitivă a costului cu angajații, sprijinit de forța de muncă specializată, preponderent din România. 
 
Grupul a dobândit aptitudini extinse ca urmare a implementării cu succes a diferitor proiecte în domeniul energiei, telecomunicațiilor și al serviciilor specializate de infrastructură, ceea ce a permis astfel implicarea directă în proiecte inter-sectoriale.
 
Portofoliu diversificat de oportunități de creștere
 
Grupul extinde infrastructura metropolitană pentru fibră optică în București și își propune să accelereze această expansiune, cu precădere în contextul aprobării studiului de fezabilitate pentru Etapa II a Proiectului Netcity de către Consiliul General al Municipiului București. Totodată, Grupul intenționează să vină în întâmpinarea nevoilor de externalizare a infrastructurii companiilor, ca operator neutru de servicii de infrastructură.
 
De asemenea, Grupul dorește să își dezvolte portofoliul de servicii smart-city și smart-utility, cu aplicabilitate largă către tehnologii emergente, cum ar fi internet of things. 
 
În domeniul energetic, Grupul a câstigat trei noi concesiuni pentru distribuția gazelor naturale, acoperind cca. 11.000 de gospodării, atât în Vatra Dornei și Moara (ambele în ​​județul Suceava), cât și în Huedin (județul Cluj). Grupul intenționează să construiască o centrală electrică pe gaz ce va fi conectată la un sistem de distribuție a energiei electrice cu circuit închis într-un parc industrial din Câmpia Turzii (județul Cluj). 
 
Pe plan internațional, Grupul a fost activ prin intermediul companiilor sale de servicii pentru infrastructura industrială, care se axează pe servirea unor clienți cu care Grupul are parteneriate comerciale pe termen lung.
 
Echipă de management experimentată și excelență operațională
 
Grupul are o echipă de management solidă, care combină experiența remarcabilă în domeniile de activitate aferente, cu rezultate dovedite în livrarea creşterii veniturilor și cu excelență operațională. Echipa de management a reușit, de asemenea, să identifice, să evalueze și să execute cu succes achiziții importante în trecut.
 
 
3. REZULTATE FINANCIARE
 
Veniturile consolidate ale Grupului au atins 473.6 milioane RON în 2017, o creștere cu 49% față de 2016. Această creștere a fost determinată de creșterea performanței tuturor segmentelor operaționale și de achiziția Netcity în Februarie 2017. Veniturile consolidate în 2016 au fost de 318,2 milioane RON, înregistrând o creștere de 16% față de valoarea de 273,3 milioane RON în 2015.
 
 
Indicatori financiari cheie (în mii RON)
 
4. STRATEGIE
 
Strategia Grupului constă în concentrarea resurselor în vederea creşterii prezenţei în segmentele de telecomunicaţii, energie şi servicii de infrastructură. Grupul va continua să se extindă atât prin creștere organică, cât și prin potențiale achiziții.
 
În condițiile unei Oferte încheiate cu succes, Grupul plănuiește să aloce capital semnificativ pentru accelerarea investiţiilor în Netcity și în fibra optică metropolitană a Bucureștiului. 
 
Creșterea organică va fi sporită prin concentrarea pe sinergiile latente. Acestea rezultă din serviciile intra-grup și apropierea de clienți în segmentul de servicii, care creează oportunități de deținere de infrastructură. Cu privire la potențiale achiziții, Grupul își propune creșterea cotei de piață în special în infrastructura de telecomunicații, prin dobândirea de active generatoare de EBITDA. 
 
Marian Pantazescu, Director General al Electrogrup Infrastructure, adaugă: ”Listarea Grupului la Bursa de Valori București ne va permite accelerarea investițiilor în fertilul spațiu al infrastructurii din România și, în același timp, ne va consolida poziția națională în piața de infrastructură-ca-serviciu (infrastructure-as-a-service). Ne-am construit strategia pe creșterea nevoii de infrastructură neutră, critică digitalizării industriilor, și pe cererea de infrastructură modernă necesară creșterii economice. Avem un model de business integrat, cu multiple pârghii de creștere, pe care suntem unic poziționați pentru a le valorifica. O listare la bursă ne oferă fundația solidă pentru evoluția Grupului către următorul nivel.”
 
 
5. ASPECTE CHEIE ALE OFERTEI PUBLICE PLANIFICATE
 
Oferta va consta într-o componentă primară de majorare de capital social de până la 1.250.000 acțiuni ordinare noi și o ofertă secundară de vânzare de până la 1.250.000 acțiuni ordinare existente. Acționarii Vanzători dețin în prezent 100% din capitalul social al Companiei, după cum urmează: Teofil Mureșan (34%), Simion Mureșan (33%), Marian Pantazescu (33%). Împreună, aceștia vor deţine majoritatea acţiunilor Companiei după finalizarea Ofertei. 
 
Oferta se va adresa investitorilor de retail și instituționali din România și anumitor investitori instituționali internaționali din afara Statelelor Unite ale Americii, în conformitate cu prevederile Regulamentului S (“Regulamentul S”) emis în baza Legii privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii din 1933, cu modificările ulterioare (“Legea privind valorile mobiliare”).
 
Compania intenționează să solicite listarea și admiterea acțiunilor ordinare ale acesteia la tranzacționare la Bursa de Valori București (”BVB”).
 
Se intenționează ca un aranjament privind stabilizarea pieței să fie pus în aplicare după admiterea la tranzacționare a acțiunilor.
 
Ulterior Ofertei, Compania și Acționarii Vânzători intenționează să încheie angajamente privind interdicții de înstrăinare a propriilor acțiuni pentru o perioadă de 365 de zile calendaristice.
 
Numărul total de acțiuni disponibile la tranzacționare în urma Ofertei (”Free Float”) va depinde de numărul de acțiuni noi emise de Companie și de numărul de acțiuni existente vândute noilor investitori în cadrul Ofertei. Totuși, este de așteptat ca Free Float-ul să reprezinte cel puțin 30% din capitalul social.
 
Erste Group Bank AG și WOOD & Company Financial Services a.s. acționează în calitate de Coordonatori Globali Comuni (“Joint Global Coordinators”) și Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri (“Joint Bookrunners”) în legătură cu Oferta. Banca Comercială Română S.A. și BRD Groupe Société Générale S.A. acționează ca Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri în legătură cu Oferta.
 
Lansarea Ofertei depinde de condițiile de piață și de îndeplinirea altor condiții întâlnite în mod obișnuit în ofertele internaționale de acțiuni, inclusiv obținerea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităților de supraveghere (inclusiv, printre altele, aprobarea Prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România), înregistrarea acțiunilor ordinare nou emise la Registrul Comerțului și înregistrarea acțiunilor Societății la Depozitarul Central Român, precum și adoptarea tuturor hotărârilor corporative relevante de către Companie. 
 
Cu privire la intenția de listare la  Bursa de Valori București, Teofil Mureșan, Fondator și Președinte al Consiliului de Administrare al Companiei, a spus: ”Electrogrup Infrastructure s-a consacrat ca un furnizor de infrastructură și servicii de infrastructură critică, esențială pentru societate. Considerăm că în prezent “Technology is king”, însă ea se bazează pe infrastructură. Viziunea noastră este să deținem acest tip de infrastructură modernă, iar ca fondator, sunt mândru să asist la intrarea Grupului nostru într-un nou stadiu de dezvoltare, care ne permite să facem încă un pas în drumul spre o prezență importantă in regiune.”
 
 
DESPRE GRUP 
 
Electrogrup Infrastructure își are originea într-o companie de construcții și servicii specializate, înființată în 1997, care cu timpul a devenit un Grup de firme activ în trei segmente cheie: infrastructură de telecomunicații, infrastructură energetică și serviciile pentru infrastructură.
 
In domeniul telecomunicațiilor (prin Direct One și Netcity), Grupul oferă infrastructură de telecomunicații inter-urbană și metropolitană. În București, din poziția de "carrier-of-carriers", Netcity asigură canalizația subterană a rețelei metropolitane pentru telecomunicații, care depășește în prezent 1.000 km în întreaga Capitală și care este în creștere. Scopul Proiectului Netcity, prevăzut în contractul de concesiune, este acela de a oferi o alternativă sustenabilă cablurilor aeriene de telecomunicații neautorizate. Operatorii ce dețin astfel de cabluri sunt obligați să asigure migrarea acestora în subteran în termen de 120 de zile de la data la care Netcity devine disponibil în zonele lor specifice. După achizitia Netcity în februarie 2017, Grupul a reluat investițiile în extinderea rețelei. 
 
Prin intermediul Direct One, Grupul este prezent la nivel național și conectează 53 dintre orașele mari ale României, oferind servicii dark fiber în regim wholesale prin rețeaua sa națională neutră.
 
În domeniul energetic Grupul, prin Nova Power & Gas, asigură o soluție integrată, fiind în acelasi timp furnizor și distribuitor de electricitate și gaze naturale, precum și producător de energie electrică. Nova Power & Gas operează un sistem de distribuție a gazelor naturale, unul de distribuție electrică într-un parc industrial, precum și două parcuri fotovoltaice cu o capacitate de producție de aproximativ 9 MW.
 
Electrogrup, compania care asigura mare parte din portofoliul de servicii de infrastructură din cadrul Grupului, acoperă întregul lanț valoric de proiectare, autorizare, planificare, construcție și mentenanță în proiecte de infrastructură. 
 
WESEE, compania de servicii pentru parcuri eoliene, este un parteneriat între SSC Wind EMEA GmbH Germania (care deține 60% din capitalul social al WESEE) și Electrogrup S.A. (care deține 40% din capitalul social al WESEE).