.

Noul CEO al Cosmote România a venit la București cu obiective ambițioase, pentru a doua etapă de creștere a operatorului pe piața românească. Se trece acum de la o dezvoltare extensivă către una intensivă, cu accent pe segmentul clienților de business.


Stefanos Theocharopoulos, CEO Cosmote România

C@M: Care sunt coordonatele impuse de OTE și obiectivele mandatului dvs. în țara noastră, la conducerea Cosmote România?
Stefanos Theocharopoulos:
După obținerea unei cote de piață de peste 15% și a unei baze de clienți ce depășește 3 milioane de clienți în numai doi ani de activitate, Cosmote se îndreaptă acum spre cea de a doua etapă de dezvoltare. Țintele pentru acest an sunt atingerea unui EBITDA po­zi­tiv, în timp ce ne vom continua creșterea cotei de piață, a nivelului de satisfacție a con­sumatorilor și a calității serviciilor. Com­pe­titivitatea pe toate segmentele rămâne una dintre prioritățile de vârf, cu un accent special pentru segmentul de business.

Cea mai rapidă creștere de pe piață

C@M: După al doilea an de prezență pe pia­­ță Cosmote România și-a du­blat numărul de clienți atrași în rețea. Cum de­finiți „factorul perturbator” Cosmote pen­tru piața românească?
Stefanos Theocharopoulos:
Elementele di­fe­ren­țiatoare care au asigurat succesul Cos­mo­te pe piața românească includ lansarea unor servicii și produse relevante, de la cele mai competitive opțiuni extra la tehnologii unice precum i-mode. Piața a apreciat, de asemenea, transparența ofertelor noastre și politica Cosmote de a nu lansa oferte cu steluță, detaliate cu litere de dimensiuni reduse în subsolul reclamelor, oferte prin care am vrut să ne arătăm respectul față de clienți. Politica noastră orientată pe client, ofertele simple și directe bazate pe servicii de calitate și cea mai bună rețea de distri­bu­­ție din țară au transformat Cosmote în operatorul mobil cu cea mai rapidă creștere de pe piața românească.

C@M: Cât de mulțumit sunteți de evoluția Cosmote în România în fața a doi operatori extrem de competitivi, de reputație interna­țio­nală?
Stefanos Theocharopoulos:
Cosmote a reușit să devină în doar doi ani de activitate pe piața din România operatorul mobil cu cea mai rapidă creștere. Suntem foarte mul­țu­mi­ți de acest rezultat. Succesul nostru este reflectat într-o creștere de ansamblu a com­­petitivității pieței. Ascultăm cu atenție cerințele utilizatorilor români și încercăm să le înțelegem, fiind apropiați de ei și ofe­rin­du-le cele mai relevante și competitive pro­du­se și servicii. În plus, Cosmote a reușit să stabilească cea mai puternică rețea de retail comercial de pe piață, cu 850 de puncte de vânzare – magazine proprii și parteneriate cu Germanos, Romtelecom, Internity și dealeri independenți. Acoperirea a fost, de asemenea, unul din punctele cheie, încă de la lansarea operațiunilor, aceasta depășind în prezent 98% din populație și întrecând astfel acoperirea celorlalți competitori.

Avantajele Romtelecom și Germanos

C@M: În ce fel credeți că s-a reușit fructificarea avantajului apartenenței la un grup internațional pe piața din România?
Stefanos Theocharopoulos: Cosmote România beneficiază de know-how-ul internațional, precum și de puterea fi­nan­ciară și stabilitatea grupului, cel mai puter­nic operator regional. În plus, exper­tiza grupului în zona Balcani aduce valoare adăugată operațiunilor noastre locale. Achiziția de către grup a retailerului Germanos în anul 2006 a adus o valoare semnificativă operațiunilor din România, Germanos jucând un rol cheie în depășirea țintelor de cotă de piață propuse de Cos­mote. Nu în ultimul rând, puterea unui grup de companii ce reunește Cosmote, Romtelecom și Germanos conduce la siner­gii ce ne oferă un avantaj competitiv clar pe piața românească.

C@M: Cum vedeți evoluția și exploatarea relației de „frăție” cu Romtelecom?
Stefanos Theocharopoulos:
Colaborarea cu Romtelecom rămâne una dintre prioritățile noastre cheie în anul 2008. Echipele noas­tre lucrează împreună la diverse proiecte, inclusiv la produse și servicii comune.

C@M: După o evoluție caracterizată de acoperire, distribuție, simplitate și tarife scăzute, care ar fi cuvintele cheie în 2008?
Stefanos Theocharopoulos:

  1. operatorul preferat al românilor;
  2. satisfacerea utili­za­to­rilor și creșterea ca­lității serviciilor înainte și după vân­za­re;
  3. competitivitate pe toate segmentele, cu accent pe clienții de busi­ness;
  4. câștigare de cotă de piață;
  5. EBITDA pozitiv;
  6. sinergii cu Romte­le­com.

C@M: Cum vedeți succesul mizând pe o combinație între calitate livrată la tarife scăzute? Care sunt secretele prin care credeți că veți fi „alegerea nr. 1 a românilor”?
Stefanos Theocharopoulos:
Cosmote este deja alegerea nr. 1 a românilor, înregistrând în 2007 cea mai rapidă creștere dintre toți operatorii mobili de pe piața românească. Suntem încrezători că vom continua să fim alegerea nr. 1 și ne vom urmări strategia care s-a dovedit a fi de mare succes. Începând din acest an, vom pune un accent și mai mare pe clienții atrași deja, asigurân­du-le servicii de calitate excelentă și un ni­vel ridicat de satisfacție.

C@M: Cum vedeți avantajul de a beneficia sau de a fi singurul operator care beneficiază de rețele specializate de distribuție la nivel național (Germanos și Internity)?
Stefanos Theocharopoulos:
Cosmote are unul dintre cele mai extinse lanțuri de retail din România, cu peste 850 de magazine parte­ne­re. Expertiza retailerilor specializați și pre­zența noastră la nivelul întregii țări ne dau posibilitatea să venim cu produsele și serviciile noastre alături de toți românii.
În plus, forța lor de vânzare joacă un rol important în dezvoltarea bazei noastre de clienți, incluzând vânzările directe către clienții corporate.

C@M: Cum veți imagina dezvoltarea în 2008 în funcție de atacarea segmentului prepaid-postpaid, urban-rural, clienți individuali-corporativi?
Stefanos Theocharopoulos:
Pentru fiecare segment Cosmote are oferte personalizate bazate pe nevoile de comunicare ale audien­ței specifice. Vom continua să oferim cele mai relevante produse și servicii fiecărui segment de clienți, fie el prepaid, de bu­si­ness sau rezidențial.

Cautăm alternative viabile la 3G

C@M: Credeți că i-mode este o alternativă competitivă la 3G-ul celorlalți operatori?
Stefanos Theocharopoulos: I-mode este un serviciu multimedia ce oferă atât clienților individuali, cât și celor de business acces la conținut relevant (de la știri internaționale și locale, la tranzacții la bursă în timp real, divertisment și funcții unice precum agenda Romtelecom), email și alte aplicații utile direct pe telefonul mobil. Este un serviciu de date la cel mai atractiv preț de pe piață, cu conținut bogat și acces rapid în ciuda faptului că este oferit via 2G. Totuși, investigăm soluții alternative pentru servicii de date la viteze ridicate, pentru a fi la paritate cu competitorii noștri.

Vom trece pe profit în 2009

C@M: Cum credeți că veți reuși să convingeți marii clienți corporativi să se mute la Cosmote de la Orange, Vodafone sau Zapp?
Stefanos Theocharopoulos:
Deși vom con­ti­nua să fim agresivi pe toate segmentele, pu­nem un accent din ce în ce mai mare pe pia­ța corporate. Acoperirea puternică a rețelei este una dintre principalele cerințe ale clienților corporate, precum și prețurile competitive și terminalele. Avem în prezent o acoperire de peste 98% a populației, am introdus funcția unică a apelurilor gratuite nelimitate on-net în cadrul unui grup de utilizatori pentru clienții de business și o gamă variată de terminale. Sunt încrezător că la acest moment suntem pregătiți să le oferim clienților corporate cea mai bună ofertă de pe piață.

C@M: Care credeți că sunt cele mai mari 3 realizări ale companiei în anul 2007?
Stefanos Theocharopoulos:
2007 a fost anul în care Cosmote a depășit toți operatorii de pe piață la numărul de noi clienți atrași, în timp ce ne-am atins și obiectivele finan­ci­are. Aș caracteriza principalele realizări din 2007 astfel: 1. am devenit alegerea nr. 1 a românilor (am depășit 3 milioane de abo­nați în primii doi ani de activitate și avem o cotă de piață de peste 15% - cea mai mare rată de creștere de pe piață); 2. extinderea acoperirii rețelei la pes­te 98% din populație și 86% din teritoriu, depășindu-ne astfel competitorii în privința nivelului și calității serviciului rețelei; 3. introducerea serviciu­lui i-mode în România.
 
C@M: În primul an ați câștigat 1 mili­on de clienți, iar în al doilea peste 2 milioane. Miza­ți în al treilea an pe 3 milioane?
Stefanos Theocharopoulos:
Compania va con­ti­nua să își mențină ritmul de creștere rapi­dă și anul acesta, atât în termeni de cotă de piață, cât și în alte zone cheie. Totuși, prio­ri­tatea noastră în 2008 este să avem EBITDA pozitiv, asigurându-ne astfel viabi­li­tatea afacerii pe termen lung în România.

C@M: Când veți reuși să recupe­ra­ți investiția făcută de grup în România?
Stefanos Theocharopoulos:
Cosmote a inves­tit în România circa 450 de milioane de euro în perioada 2005-2007. Sunt încre­ză­tor că ne vom atinge țintele financiare (EBITDA pozitiv) și în consecință vom înregistra profituri nete din 2009.

Articol apărut în COMUNIC@ȚII MOBILE - Revista afacerilor Telecom @ Mobile Media. ANUL IX - NUMĂRUL 82 - februarie 2008

Comandați online ediția print a revistei COMUNIC@ȚII Mobile: