.

Pe 27 mai a avut loc o întâlnire între ministru Gabriel Sandu și Florin Lupescu, director al directoratului "Rezolvarea problemelor societății prin TIC" din cadrul Directoratului General pentru Societatea Informațională și Media al Comisiei Europene.

Discuția a avut drept scop prezentarea planurilor României în privința Strategiei de trecere la societatea informațională și a evoluțiilor din ultima vreme din cadrul sectorului TIC din România, cu accent pe prezentarea proiectelor MCSI pe domenii ca eGuvernare, eSănătate sau eIncluziune.

În discuțiile cu oficialul European, ministru Gabriel Sandu a menționat faptul că MCSI se va concentra pe societatea informațională, iar dezvoltarea acestui domeniu se va realiza prin coordonarea a trei mari direcții de acțiune: servicii, infrastructură și finanțare.

În primul rând, MCSI va pune accent pe dezvoltarea conținutului, stimularea utilizării și adaptarea acestuia la nivel local în funcție de cerințele diferitelor categorii de utilizatori și de specificul zonelor. La nivelul ministerului se află în lucru proiecte precum realizarea unei platforme naționale „e-România", un portal interactiv al localităților din România, cuprinzând componente precum „e-guvernare", „e-administație", „e-taxe", „e-justiție", "e-sanatate", „e-turism", „e-educație", „e-cultură", „e-urgență".

Un alt punct important de discuție la constituit discuția despre dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații, și în special a infrastructurii broadband. Lupescu a subliniat faptul că proiectele ministerului în domeniul eGuvernării necesită o infrastructură de telecomunicații solidă și mai ales este nevoie ca aceste servicii ale societății informaționale să fie disponibile pentru toți cetățenii.

În acest context, domnul ministru a amintit faptul că Strategia națională de broadband a fost deja adoptată de către Guvernul României și că în curând vor mai fi adoptate și alte strategii, cum ar fi cea de serviciu universal și de trecere de la analog la digital, lucru ce indică preocuparea ministerului pentru dezvoltarea unei infrastructurii de telecomunicații moderne care să permită fiecărui cetățean să aibă acces la beneficiile societății informaționale.

Cu prilejul acestei discuții Lupescu l-a felicitat pe ministrul român pentru semnarea primului contract de finanțare în domeniul e-sănătății și a urat succes părții române în implementarea proiectelor prezentate, proiecte ce vor permite eficientizarea sistemului de guvernare din România spre beneficiul cetățenilor.

GIF89;a