.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti și-a ales pe 22 noiembrie 2017 noul Consiliu Științific, din care fac parte 11 membri, dintre care 9 au fost aleși prin vot secret. Ceilalți doi membri sunt membri de drept, respectiv directorul general și directorul științific (poziție în prezent vacantă). Noul Președinte al Consiliului Științific a fost ales, cu majoritate de voturi, Doina Banciu (foto), managerul cu cel mai lung mandat în fruntea instituției, din ultimele două decenii.

Cei 121 de votanți din cadrul instituției fac parte din cadrul cecetătorilor atestați ai ICI București, având toți studii superioare și fiind implicați în diferite proiecte interne și internaționale din industria IT&C. Dintre cei 9 membri aleși, 8 sunt noi în Consiliul Științific, doar unul făcând parte și din anterioara formulă. În plus, 7 dintre cei 9 membri aleși au vârste sub 40 de ani, reprezentând noua generație de cercetători IT din România.

Membrii consiliului ştiinţific sunt aleşi pentru o perioadă de 4 ani, prin vot secret, de către cadrele cu studii superioare din institutul naţional. Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite, cu capacitate de sinteză şi de prospectare în domeniu, din cadre didactice din învăţământul superior, membri ai Academiei Române, care lucrează sau au lucrat în Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI Bucureşti, directori ai acestuia care s-au remarcat prin realizări deosebite.

Odată cu alegerea noului Consiliu Științific, ICI București își regândește noua strategie de cercetare la nivel intern și internațional pentru 2018 și pe termen mediu, într-o nouă viziune, în concordanță cu provocările tendințelor actuale din industriile IT&C și conexe.

În conformitate cu HG  1.621 din 2003 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, Consiliul ştiinţific al instituției are următoarele atribuții:
a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;
b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică;
c) propune spre aprobare Consiliului de Administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional;
d) avizează hotărârile consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii;
e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
f) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific;
g) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate.