.

Începând de joi, 3 august, noul director general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) este prof. dr. Adriana Alexandru, prin ordinul MCSI nr. 778/03.08.2017 semnat de către ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Lucian Șova. Totodată, aceasta este numită și președintele consiliului de administrație al aceleiași instituții. Adriana Alexandru a fost Șef-adjunct al departamentului „Cercetare-dezvoltare Sisteme și aplicaţii pentru societate” la ICI București, urmând toate treptele profesionale din anul 1976 până în prezent.

Adriana Alexandru este cercetător științific I și a pornit activitatea de cercetare în cadrul ICI București ca programator (1976-1980), trecând prin 12 trepte profesionale până la funcția de astăzi. Aceasta a absolvit cursurile Facultății de Automatică, Universitatea Politehnica din Bucureşti (1976), ale Facultății de Matematică, Universitatea din București(1982), cu specializarea Matematică-Informatică, obținând apoi și un doctorat (1998) în cadrul Universității Politehnice bucureștene la Facultatea de Automatică, în domeniul “Supervizării proceselor, diagnoză incidente, inteligenţă artificială”, urmate de cursuri de specializare și cercetare în Italia și Franța. În cei peste 10 ani de activitate didactică universitară în țară și străinătate, Adriana Alexandru a acoperit aria informaticii teoretice, cât și a cercetării aplicate, participând totodată în numeroase proiecte de cercetare, atât ca evaluator, dar și monitorizând proiecte naționale: PNIII (2016), EUREKA (2011-2016), PNII (2008-2011) și INFOSOC (2006-2008).

Activitatea sa cuprinde și evaluarea unor proiecte internaționale de cercetare, cât și organizarea unor serii de manifestări științifice cu cercetători din țară și străinătate. Noul director general la ICI București face parte din numeroase comisii naționale și internaționale de cercetare, fiind și membru al unor asociații profesionale: Consiliul Consultativ de Cercetare, Dezvoltare și Inovare al ANCS; Comisia Tehnologia Informaţiei și a Comunicaţiilor, Spațiu și Securitate al CCCDI; Comisia de Promovare a Cooperării Științifice și Tehnice Internaționale, în juriul Salonului de Invenţii şi Inovaţii INVENTIKA 2014, Societatea Română de Informatică Medicală (SRIM), Membru fondator al asociației profesionale AGINFOR (Asociația Generală a  INFOrmaticienilor din România), Fundația Română pentru Promovarea Calităţii, VDI (Verein Deutscher Ingenieure), ABI (American Biographical Institute)’s RESEARCH BOARD OF ADVISORS, EHPA  (European Heat Pump Association) , Diagnostic Engineering Condition Monitoring & Management, International Journal of COMADEM, UK , International Solar Energy Society, obținând peste 10 premii în țară și străinătate.

Aceasta a publicat 9 cărţi, 148 de studii şi comunicări publicate în volum, 64 de articole publicate în reviste în ţară și străinătate; 17 rapoarte de cercetare publicate în străinătate, dintre care 20 de lucrări indexate ISI. Adriana Alexandru a condus ca director/ responsabil de proiect 13 proiecte de cercetare-dezvoltare internaționale și 43 naționale.