.

Planurile post criză în Uniunea Europeană sunt subiectul de maximă importanţă, la ordinea zilei. În acest sens, Neven Mimica, comisarul Comisiei Europene responsabil cu protecția consumatorilor, a expus ieri, la Roma, planul privind aplicarea drepturilor consumatorilor în cadrul pieței unice, în cadrul conferinţei „EU Cooperation for enforcement of consumer legislation” organizată de către Preşedinţia italiană a Consiliului European. Consumatorii reprezintă forța motrice a economiei europene, cheltuielile de consum ale acestora reprezentând 56% din PIB-ul Uniunii Europene. Tocmai de aceea, acum, când a venit momentul ieșirii din criza europeană, veniturile consumatorilor sunt cu atât mai mult o sursă de creștere pe care UE nu își poate permite să o ignore.

Piaţa unică – beneficii pentru firme
Comisarul Neven Mimica a prezentat planul său de îmbunătățire a mecanismului de cooperare reciprocă între autoritățile naționale din ţările membre, necesitatea unei monitorizări atente a pieței comunitare și asigurarea funcţionării mecanismului  de alertă pentru a detectarea mai rapidă a încălcările și pentru a se reduce prejudiciile totale aduse consumatorilor. De asemenea, comisarul Comisiei Europene este şi garantul pregătirii planului de consolidare şi aplicare a legislației privind protecția consumatorilor în UE, pentru ca toate ţările membre să poată răspunde eficient provocărilor economiei digitale.

„O aplicare strictă este esențială. Dacă drepturile consumatorilor există doar pe hârtie, consumatorii nu beneficiază de nimic. O aplicarea eficientă a legislației privind consumatorii este esențială pentru ca drepturile de pe hârtie să se traducă, în practică, în beneficii concrete pentru consumatori. Cooperarea în domeniul aplicării legii nu conduce doar la o mai bună funcționare a pieței unice pentru consumatori, ci aduce totodată beneficii pentru firme: o transparență sporită, un grad mai mare de concurență, condiții de concurență echitabile și securitate juridică. Trebuie să creăm un cadru care să ne permită să abordăm încălcările răspândite pe scară largă care vizează concomitent mai multe țări sau chiar toate țările membre ale UE. În acest context, trebuie, de asemenea, să reflectăm cu grijă la rolul pe care ar trebui să îl aibă Comisia - în primul rând în calitate de coordonator, iar apoi pentru a oferi asistență în identificarea practicilor incorecte și în ceea ce privește stabilirea unor mecanisme comune la nivelul UE care ar permite o abordare eficientă a acestor practici incorecte.”, susţine croatul Neven Mimica, comisarul responsabil cu protecția consumatorilor europeni.

Realizările rețelei CPC în ultimii 7 ani
Rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorilor (CPC) reunește autoritățile naționale responsabile cu aplicarea legislației europene de protecție a consumatorilor și Comisia Europeană. În cazul unei încălcări transfrontaliere a drepturilor consumatorilor, rețeaua permite autorității din statul membru în care interesele consumatorilor sunt afectate să ceară instituției omologe din statul membru în care se află sediul comerciantului să pună capăt încălcării. Autoritățile responsabile cu aplicarea legii pot, de asemenea, să alerteze alte autorități cu privire la practici incorecte care se pot răspândi și în alte țări. Peste 1.400 de cereri de asistență reciprocă au fost transmise în cadrul rețelei CPC, începând din 2007. Supravegherea regulată și coordonată a piețelor online - prin acțiuni de verificare - a condus la corectarea a aproximativ 2.000 de pagini de internet neconforme în decursul aceleiași perioade. Aceste acțiuni de verificare au crescut gradul de conștientizare privind legislația referitoare la protecția consumatorilor în rândul comercianților online și al consumatorilor din numeroase sectoare: transportul aerian, rezervarea la hotel, creditul de consum, achiziția de bilete pentru evenimente, produsele electronice sau produsele cu conținut digital. Începând de anul trecut, autoritățile responsabile cu aplicarea legii au început să coopereze și pe probleme comune care afectează consumatori din mai multe state membre. Prima acțiune de acest tip a vizat achizițiile în cadrul aplicațiilor („in app purchase”), în special jocurile, mai ales cele destinate copiilor. Autoritățile responsabile cu aplicarea legii din întreaga UE au căzut de acord asupra unei abordări comune privind modul de aplicare a normelor relevante privind protecția consumatorilor în acest domeniu și au cerut industriei să corecteze practicile incorecte într-un termen clar definit, astfel încât să se asigure protecția corespunzătoare a consumatorilor care folosesc aplicații. Acest proces este aproape finalizat, iar rezultatele sunt așteptate în curând.

Cum arată provocările viitorului
Recenta consultare publică privind rezultatele rețelei CPC a evidențiat necesitatea găsirii unor soluții eficiente pentru a aborda încălcările pe scară largă ale drepturilor consumatorilor în UE. Părțile interesate care au participat la consultarea publică au pledat pentru o mai bună coordonare și o abordare uniformă la nivelul UE; o astfel de abordare ar oferi mai multe avantaje consumatorilor și, pe de altă parte, ar simplifica eforturile de asigurare a conformității și ar reduce costurile pentru firme. Realizarea unor eforturi administrative comune la nivelul UE ar permite economii semnificative de resurse și ar reduce costurile pentru țările membre. În discursul său, comisarul Neven Mimica și-a expus, de asemenea, ideile privind modul în care s-ar putea îmbunătăți mecanismul de cooperare reciprocă între autoritățile naționale, monitorizarea pieței și mecanismul de alertă pentru a se detecta mai rapid încălcările și pentru a se reduce prejudiciile totale aduse consumatorilor. De asemenea, acesta s-a angajat să se ocupe de activitățile pregătitoare, astfel încât Comisia, în viitoarea sa configurație, să poată lua rapid o decizie în cunoștință de cauză cu privire la modalitatea de a consolida aplicarea legislației privind protecția consumatorilor în UE și de a răspunde provocărilor economiei digitale.

Sursa: Ion VACIU