.

Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, va fi prezent pe 22 mai, la Paris, la reuniunea Consiliului Ministerial 2019 al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). ”Digitalizarea este o oportunitate pentru inovare în economie și în societate, îmbunătățirea serviciilor și creșterea dinamismului afacerilor, dar numai prin investiții masive în infrastructură, cercetare și educație digitală. Pentru a valorifica pe deplin potențialul economiei digitale, pentru a consolida bunăstarea și pentru promovarea progresului societății, este necesar să implementăm politici coerente pe termen lung dedicate reducerii discrepanțelor de dezvoltare digitală între statele membre ale Uniunii Europene și îmbunătățirii semnificative a incluziunii și competențelor digitale”, precizează Alexandru Petrescu (foto).
 
Ministrul român participă la o serie de sesiuni pe teme digitale, respectiv: lansarea Recomandării OCDE privind inteligența artificială; rolul guvernelor și importanța cooperării internaționale în valorificarea potențialului tranziției digitale și guvernanța datelor.
 
Miniștrii OCDE dedică această reuniune revoluției digitale globale care are un impact major asupra economiei și societății precum și provocărilor pe care transformarea digitală accelerată le prezintă guvernelor. Un subiect important abordat de intervenția ministrului roman al Comunicațiilor și Societății Informaționale va viza problema complexă a taxării giganților digitali, subiect ce ocupă un spațiu amplu în dezbaterile organizate de OCDE și luările de poziție ale statelor.
 
Alte subiecte asupra cărora ministrul Alexandru Petrescu va interveni sunt cele dedicate politicilor aferente guvernanței datelor și considerentelor de valorificare superioară a datelor pentru creșterea productivității, dezvoltarea digitalizării și a incluziunii sociale și economice.
 
Participarea la Consiliul ministerial este importantă pentru România din perspectiva deținerii Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene și având în vedere candidatura țării noastre pentru aderarea la OCDE.