.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie -IMT București - organizează cea de-a noua ediție a conferinței europene EuroNanoForum 2019 (Nanotehnologia și progresul materialelor avansate in perspectiva programului Orizont2020 și dincolo de el), care se va desfășura în perioada 12 – 14 iunie 2019, la Palatul Parlamentului. Acest eveniment, asociat Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, reprezintă cel mai important forum european în domeniu, care reunește cercetători de top de la centre internaționale de elită, experți din industrie și factori de decizie politică. Forumul este co-finanțat de către Comisia Europeană și Ministerul Cercetării şi Inovării, România. 
 
La EuroNanoForum 2019 sunt așteptați peste 500 de participanți din  întreaga lume. Evenimentul va oferi oportunități de discuții cu privire la provocările intersectoriale și se va concentra atât pe aplicarea industrială a rezultatelor cercetărilor de ultimă oră din domeniul Nanotehnologiei și Materialelor Avansate din cadrul programului Orizont 2020, cât și pe viitoarele priorități strategice de cercetare în aceste domenii. 
 
EuroNanoForum 2019 se desfășoară pe parcursul a trei zile, dintre care primele două sunt dedicate sesiunilor de conferințe, iar a treia zi este dedicată sesiunilor de workshop și evenimentelor de brokeraj. Evenimentul le va permite participanților conectarea la viitor și la inovație, prin subiectele de discuție pe care le aduce în prim-plan, precum Nanotehnologii și materiale avansate pentru o societate neutră din punct de vedere al carbonului până în 2050, Materiale avansate și nanotehnologii pentru valorificarea energiei solare, Nanomedicina, Tehnologii cuantice pentru consolidarea securității cibernetice europene, Nano Biomateriale.
 
O expoziție industrială și de cercetare va fi deschisă pe întreaga durată a evenimentului prilejuind discuții directe între părțile interesate, contribuind astfel la formarea și consolidarea parteneriatelor între inițiativele de cercetare și mediul industrial. Expoziția va oferi o imagine cuprinzătoare a nanotehnologiei și a potențialului materialelor avansate pentru diferite sectoare industriale europene. 
 
EuroNanoForum 2019 pe scurt:
 
- Cea mai mare conferință europeană de networking, axată pe nanotehnologii și știința materialelor avansate, inovație și afaceri;
 
- Adresat comunității științifice, reprezentanților din industrie, cercetare și inovație și factorilor de decizie;
 
- Oferă oportunități excelente de a dezbate rezultatele de ultimă oră din cercetare și implementările industriale de succes.