.

Noul Regulament de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) a fost adoptat pe 11 septembrie cu majoritate de voturi, una dintre modificări fiind aceea că toate direcţiile, mai puţin cea de audit, figurează în subordinea Consiliului şi nu a preşedintelui, ca până acum, precizează Mediafax. Noul ROF al CNA a fost adoptat cu opt voturi "pentru", exprimate de Viorel Buda, vicepreşedintele Consiliului, şi membrii Monica Gubernat, Valentin Jucan, Narcisa Iorga, Florin Gabrea, Radu Călin Cristea, Răsvan Popescu şi Cristina Trepcea, în timp ce Christian Mititelu a votat "împotrivă". Preşedintele CNA, Laura Georgescu, nu a fost prezentă la şedinţă. Aceiaşi membri ai CNA au votat ca ROF să intre în vigoare vineri, în timp ce Christian Mititelu a votat "împotrivă".

 Potrivit unor modificări adoptate la şedinţele anterioare în care a fost discutat proiectul de ROF, şedinţele publice ale CNA vor fi conduse de fiecare membru al Consiliului, în ordine alfabetică, nu doar de preşedinte, iar strategiile administrative ale Consiliului vor fi stabilite, în fiecare lună, de un Colegiu Director, format din membrii CNA, directorii şi şefii de servicii din această instituţie.

Membrul CNA Valentin Jucan a declarat jurnaliştilor prezenţi la şedinţă că, prin adoptarea noului ROF, preşedintele CNA, Laura Georgescu, "nu mai are putere".

El a mai spus că nu s-a intenţionat elaborarea unui ROF "împotriva unui om", ci a unui regulament "mult mai transparent, pentru instituţie".

Jucan a precizat, totodată, că preşedintele CNA nu poate să nu semneze noul ROF decât dacă îl atacă în contencios administrativ.

Potrivit noului ROF, Consiliul se întruneşte în şedinţe publice de două ori pe săptămână sau de câte ori este necesar. Şedinţele Consiliului sunt convocate şi conduse de câte un membru al Consiliului, prin rotaţie, în ordine alfabetică, numit preşedinte de şedinţă. Membrul Consiliului care absentează sau renunţă la exercitarea acestei atribuţiuni va fi înlocuit de membrul următor, în ordine alfabetică.

Potrivit ROF-ului aflat în prezent în vigoare, şedinţele CNA erau conduse de preşedinte sau vicepreşedinte, iar, prin delegare, de oricare dintre membrii Consiliului.

De asemenea, a fost adoptat un articol potrivit căruia Consiliul Naţional al Audiovizualului este "un organism colegial", iar atribuţiile CNA sunt stabilite de Legea audiovizualului.

Potrivit unui alt articol, în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă decizii de reglementare sau cu caracter administrativ, instrucţiuni sau, după caz, recomandări. Aceste documente trebuie să fie contrasemnate pentru conformitate de Serviciul Juridic şi Reglementări.

Totodată, CNA aprobă raportul anual de activitate care urmează să fie prezentat Parlamentului, precum şi orice alt raport/ punct de vedere transmis către instituţiile publice. De asemenea, Consiliul aprobă propunerea de buget, precum şi orice modificare a bugetului.

Consiliul îşi stabileşte, în funcţie de tematică, reprezentatul în relaţiile cu Parlamentul, Preşedinţia României, Guvernul României, persoanele juridice din domeniul radiodifuziunii şi din cel al televiziunii, alte autorităţi publice şi persoanele fizice şi juridice, precum şi în relaţiile internaţionale, prevede un alt articol.

Preşedintele semnează deciziile adoptate de Consiliu şi contrasemnate pentru conformitate de Serviciul Juridic şi asigură punerea în aplicare a acestora în cel mult cinci zile lucrătoare de la adoptarea acestora.

De asemenea, preşedintele CNA aduce la cunoştinţa Consiliului orice comunicare oficială adresată de instituţii publice/private româneşti sau străine şi care necesită un punct de vedere al instituţiei, mai prevede ROF.