.

În urma declarațiilor apărute în presă făcute de Netcity Telecom ca urmare a conferinței de presă comune a Asociației Interlan și a Asociației Naționale a Internet Service Providerilor din România din data de 19 iunie 2014, Asociația Interlan face următoarele precizări:

Asociația Interlan a susținut încă de la discuțiile premergătoare apariției proiectului Netcity necesitatea implementării unui astfel de proiect în București, care să asigure accesul operatorilor în condiții nediscriminatorii, proporționale și obiective către clienții finali.

Totodată, Asociația Interlan susține implementarea de către Netcity Telecom a măsurilor prevăzute în Avizul pentru rețeaua metropolitană de fibră optică a Municipiului București pentru telecomunicații Netcity având în vedere că aplicarea acestor măsuri ar readuce un echilibru   pe   piața   de   telecomunicații  din   București.   
Operatorii   de  mari  dimensiuni beneficiază conform Ofertei Cadru Generale și a Contractului Cadru pentru acces în rețeaua Netcity de tarife mai mici față de ceilalți operatori cu capacități financiare mai reduse, datorită prețurilor diferențiate în funcție de cantitatea de volum contractată pentru aceleași elemente de infrastructură.

Cele mai importante aspecte prevăzute în Avizul eliberat de ANCOM sunt următoarele:

1. Modificarea condițiilor comerciale standard astfel încât acestea să se supună principiilor proporționalității și obiectivității condițiilor de acces prin raportarea acestora la cea mai mică unitate funcțională a produsului pentru ca beneficiarii să poată achiziționa doar serviciile sau resursele care le sunt necesare.

2. Micșorarea duratei contractuale obligatorii minime de la 5 ani la 12 luni, respectiv
perioada maximă specificată în OUG nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, pentru a fi echivalentă cu posibilitatea furnizorului de a impune aceeași durată către utilizatorul final.

3. Eliminarea discounturilor de volum și a obligației achizițiilor de elemente de infrastructură pe termen lung, în scopul de a stimula dezvoltarea concurenței.

4. Eliminarea  diferențelor  dintre  produsul  branșament/racord  (legătura  dintre canalizația principală și clădiri) și produsul tubetă (monotubul din canalizația principală) care în esență sunt același produs însă sunt tarifate la prețuri sensibil diferite (de la 85 de euro/km chirie lunară pentru produsul tubetă se ajunge până la
3333 euro/km chirie lunară pentru produsul racord). În același timp, un utilizator final care locuiește singur într-un imobil ar trebui să plătească un preț mai mare cu 10 până la 50 de euro pentru același serviciu față de un utilizator care locuiește la bloc, sau operatorul care folosește infrastructura Netcity va fi nevoit sa vândă serviciul în pierdere.

5. Eliminarea  taxelor  de  supraveghere  a  operațiunilor  executate  pe  infrastructura Netcity de către operatori, având în vedere că aceștia trebuie oricum să obțină o certificare contra cost de la Netcity pentru a putea opera această infrastructură.

6. Aplicarea tarifului unic de 85 euro/km lunar pentru închirierea elementelor de infrastructură până la elaborarea unui model de calculație a costurilor care să fie comunicat către ANCOM.

Proiectul Netcity a fost și este un proiect dorit de operatori, care susțin modernizarea infrastructurilor de telecomunicații, îmbunătățirea peisajului urban prin dispariția cablurilor aeriene dintre stâlpi și imobile, însă în condiții legale, nediscriminatorii, proporționale și obiective.   Tarifele   abuzive   impuse   de   Netcity   Telecom   pentru   accesul   în   această infrastructură împiedică operatorii de telecomunicații să poată furniza servicii de calitate la prețuri  competitive,  în  condiții  moderne  și  în  deplină  legalitate.  Întârzierea  aplicării măsurilor prevăzute în avizul ANCOM pune astfel în dificultate în special companiile mici și mijlocii, care au fost promotoarele serviciilor ieftine și de calitate către utilizatorii finali.

Neaplicarea avizului ANCOM (Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații) nu este numai o sfidare adusă autorităților, ci mai important, ea va duce la dispariția companiilor care au ridicat România pe locul 3 în lume la viteza atinsă pe internet. Dispariția competiției din piață va duce în final la mărirea tarifelor plătite de utilizatorul final și va scădea calitatea serviciilor oferite. Mai jos se află o statistică pe 2013 oferită de Comisia Europeană cu prețurile de access la internet din Uniunea Europeană.

ȚARA    VITEZA    PREȚ    Detalii
Austria    30+Mbps    44.02    1 serviciu
Bulgaria    30+Mbps    24.66    1 serviciu
Germania    30+Mbps    48.49    1 serviciu
Grecia    30+Mbps    54.98    1 serviciu
Ungaria    30+Mbps    47.39    1 serviciu
 

Polonia    30+Mbps    49.33    1 serviciu
România    30+Mbps    18.37    2 servicii

Sursa datelor:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc...
Conform datelor aflate în această documentație, România nu numai că are cele mai mari viteze atinse la nivel global dar și de cele mai mici prețuri din Europa când vine vorba de servicii de telecomunicații.

Asociația Interlan nu solicită în numele unor firme impunerea unor anumite prețuri pe piață, așa cum în mod greșit și răuvoitor a fost interpretată de Netcity Telecom ca o acțiune de “cartelizare”, ci aplicarea imediată a măsurilor de intrare în legalitate de către Netcity Telecom, în conformitate cu legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice și Avizul conform emis de ANCOM pentru infrastructura Netcity.

Asociația Interlan este o organizație profesională, non-guvernamentală și non-profit constituită în anul 2005 la inițiativa unor furnizori de servicii de acces la internet. În prezent, Asociația numără 25 de membri, având scopul de a sprijini și de a promova interesele furnizorilor de servicii de comunicații electronice din România.