.

Consumatorii din Europa de Vest au cheltuit în al treilea trimestru al anului 2010 pentru bunurile de folosință îndelungată 44,0 miliarde euro, o creștere totală de 2,2 procente comparativ cu același trimestru din 2009. Și în sectoarele IT și electrocasnice mici s-au înregistrat creșteri, aceste domenii au condus de altfel la creșteri în rândul sectoarelor. În special trei categorii de produse prezintă rezultate mai bune decât restul pieței: laptopurile, aparatele de pregătit băuturi calde și telefoanele mobile. Majoritatea țărilor vest europene prezintă un trend stabil și pozitiv și se așteaptă la un sfârșit de an bun. Constatările se bazează pe studii realizate de către panelul de retail al GfK Retail and Technology.

În al treilea trimestru al anului 2010 a continuat trendul pozitiv de vânzari din ultimele trimestre și toate sectoarele, cu excepția electronicelor de larg consum, telecomunicațiilor, echipamentelor de birou și consumabilelor au prezentat evoluții pozitive. Cu toate acestea, valoarea vânzărilor nu a atins încă, la un an de la criza economică, nivelul celui de-al treilea trimestru al anului 2008.

Piața IT a înregistrat o apreciere pozitivă în întreaga Europă de Vest prin procentul de +10,0 de la sfârșitul trimestrului. Sectorul electrocasnicelor mici a înregistrat o creștere de +5,5 procente, urmat de sectorul Foto (+5,4 procente). Piața electrocasnicelor mici prezintă o creștere de 3,8 procente. Echipamentele de birou au înregistrat o ușoară scădere de 1,5 procente, în timp ce piața telecomunicațiilor și electronicelor de larg consum a scăzut cu un procent de2,9, respectiv 4,2.

IT: computerele mobile și rețelele de internet cresc în vânzări

Sectorul IT a depășit din punct de vedere valoric sectorul electronicelor de larg consum și este, în urma vânzărilor de 10,9 miliarde euro, cel mai mare sector din cel de-al treilea trimestru al anului 2010. Datorită creșterii înregistrate, piața IT a depășit alte domenii și a înregistrat un câștig de 10,0 procente față de anul precedent. Ca și în celelalte sectoare, există în fiecare țară, din cauza condițiilor financiare generale, provocări pentru piață, dar chiar și în aceste țări, cererea de servicii IT este relativ stabilă. Suedia, Marea Britanie, Austria și Belgia s-au bucurat de o dublă creștere, în timp ce în Olanda și Franta s-a înregistrat o creștere puternică. Alte țări, cu excepția Greciei, care prezintă în continuare greutăți, ramân stabile.

Electrocasnicele mici: Inovația, stilul de viață, produsele de îngrijire personală definesc piața

În cel de-al treilea trimestru al anului 2010 consumatorii au cheltuit în total 3,4 miliarde euro pe electrocasnicele mici. Această cifră corespunde unui câștig de5,5 procente în comparație cu anul precedent. Cele mai mari patru țări, în special, Germania, Franța, Marea Britanie și Italia au contribuit foarte mult la această evoluție pozitivă. Influența Marii Britanii a fost întărită de recenta apreciere a lirei britanice.

Foto: camerele foto și sistemele multimedia sporesc creșterea

În sectorul Foto, vânzările s-au ridicat la 2,3 miliarde euro, ceea ce corespunde unei creșteri de 5,4 procente față de trimestrul anului precedent. Toate piețele au prezentat o creștere semnificativă, cu excepția Greciei, Olandei și Spaniei unde s-a înregistrat un declin.

Electrocasnicele mari: Economisirea energiei rămâne liderul cel mai important al pieței

Piața vest europeană a electrocasnicelor mari prezintă în cel de-al treilea trimestru al anului 2010 aceeași creștere ca și în prima jumatate a anului. Cu un câștig de 3,8 procente față de același trimestru al anului 2009, piața electrocasnicelor mari se află pe locul patru în ceea ce privește rata de creștere. În cel de-al treilea trimestru valoarea totală a vânzărilor a fost de 8,25 miliarde euro.

Echipamentele de birou și consumabilele: Declinul încetinește

Vânzările totale de echipamente de birou și consumabile au fost, în cel de-al treilea trimestru al anului 2010, de 4,0 miliarde euro. Această valoare corespunde unui declin de 1,5 procente în comparație cu cel de-al treilea trimestru al anului 2009 și unui procent mai mare de 3 % față de cel de-al doilea trimestru al anului 2010. Acest rezultat prezintă o stabilizare a pieței până la sfârșitul anului. De aici încolo, este foarte probabil ca declinul să ia sfârșit.

Telecom - smartphone-urile întăresc piața

În cel de-al treilea trimestru al anului 2010 au scăzut vânzările din sectorul telecomunicațiilor cu 2,9 procente. După un început bun în primul trimestru, valoarea pieței a încetinit în primele trei trimestre din cauza prețurilor subvenționate.

Electronicele de larg consum: ușor declin în cel de-al treilea trimestru

Sectorul electronicelor de larg consum a înregistrat în cel de-al treilea trimestru al anului 2010 vânzări de 10,2 miliarde euro și a cunoscut un declin de 4,2 procente. Rezultatul a fost determinat în principal de o încetinire a cererii pentru televizoare după Campionatul Mondial de fotbal, care a încurajat vânzările în primele două trimestere ale anului 2010. Din segmentele unde s-au înregistrat creșteri fac parte: decodoarele, sistemele HI-FI, căștile.

Diferențe în rândul sectoarelor și țărilor din Europa de Vest

În cel de-al treilea trimestru al anului 2010 s-au înregistrat în aproape fiecare țară vest europeană rate de creștere pozitive sau cel puțin stabile. Singurele excepții au fost Grecia, Spania, Portugalia și Italia, care trebuie să lupte în continuare. Așadar, în cel de-al treilea trimestru, GfK TEMAX a prezentat o creștere de 2,2 procente. Acest lucru indică faptul că piața de bunuri de larg consum se află pe un drum încurajator, care va continua și în cel de-al patrulea trimestru al anului. Cu toate acestea, este important să se ia în considerare diferențele dintre țări, în rândul cărora sectorul serviciilor poate varia considerabil.

Rezumat în format tabelar

M. EUR

Q4 2009

Q1 2010

Q2 2010

Q3 2010

Q3 2010 Q3 2009 +/- in %

Q1-3 2010

Q1-3 2010 Q1-3 2009 +/- in %

Consumer Electronics

15,703

12,162

10,899

10,235

-4.2%

33,296

1.7%

Photo

2,817

1,999

2,189

2,267

5.4%

6,454

3.9%

Major Domestic Appliances

8,258

7,750

7,512

8,248

3.8%

23,510

3.7%

Small Domestic Apliances

4,219

3,407

3,131

3,397

5.5%

9,935

4.5%

Information Technology

12,866

11,444

9,828

10,913

10.0%

32,184

5.7%

Telecommunication

6,103

5,098

4,448

4,964

-2.9%

14,510

0.6%

Office Equipment

& Consumables

4,685

4,591

4,243

3,988

-1.5%

12,822

-2.2%

GfK TEMAX® Western Europe

54,650

46,451

42,249

44,012

2.2%

132,712

2.8%