.

Alexandru Petrescu – ministrul MCSI
 
Digitalul reprezintă fundamentul unei Europe unite și puternice, contribuind la coeziune, competitivitate, dezvoltare economică și socială, educație, o viață mai bună pentru toţi cetăţenii europeni, mai multe șanse pentru tinerii noștri, mai multe oportunități pentru oamenii talentați să inoveze, creeze și să genereze o transformare fundamentală a societății și economiei noastre, inovarea digitală fiind esențială pentru abordarea provocărilor societale precum sustenabilitatea sistemelor de sănătate, educaţie, transport şi cresterea eficienței consumului resurselor naturale.
Toate actiunile desfășurate de Președinția română la Consiliul Uniunii Europene în domeniul digital susţin acest deziderat.
 
Astfel, prin adoptarea directivei privind informaţiile din sectorul public (PSI), Președinția română la Consiliul UE a contribuit substanţial la crearea unui ecosistem european de facilitare a liberei circulații și a reutilizării datelor din sectorul public transformând UE într-un standard de excelență la nivel mondial. Informațiile din sectorul public constituie o resursă valoroasă pentru dezvoltarea și reinventarea produselor și serviciilor cu conținut digital și pentru crearea de noi modele de afaceri în jurul datelor utilizabile însă insuficient exploatate.
 
De asemenea, Presedinţia română la Consiliul UE a demonstrat că are o abordare sistematică în privința măsurilor europene care vizează inovarea, competitivitatea, dezvoltarea economiei digitale, cercetarea și progresul științific, prin obținerea înțelegerii comune pe marginea programului Europa Digitală (în valoare de 9,2 miliarde EUR) care a creat premisele unor investiții semnificative în vederea îmbunătățirii competitivității UE la nivel global și dezvoltării și consolidării capacităților digitale strategice ale Europei. Investițiile în domeniile cheie ale programului Europa Digitală vor genera efecte directe şi pentru România, prin impact major in progresul calculului de înaltă performanță şi al inteligenței artificiale, prin diferite soluții tehnologice dedicate creşterii siguranţei în trafic, utilizării eficiente a resurselor naturale, tehnologizării sustenabile în exploatările agricole, dezvoltării industriei prelucrătoare, securităţii cibernetice şi dezvoltării urbane. Inteligența artificială, securitatea cibernetică, confidențialitatea datelor, încrederea în adopţia de noi tehnologii, dezvoltarea comerțului electronic, creşterea nivelului competențelor digitale în rândul populaţiei, creșterea numărului de femei active în domeniul tehnologic sunt de asemenea priorităţi pe care Președinția română le susţine creand un cadru amplu şi coerent de dezbatere şi decizie la nivelul UE.
 
Într-un an de o importanță crucială pentru viitorul Europei, Președinția română a demarat în mod proactiv discuțiile pe tema viitorului digitalizării în Europa după 2020, organizând reuniunea ministerială informală de la București din 1 martie, un succes salutat de statele membre. Viziunea politică și strategică a statelor membre va fi reflectată în Concluziile Consiliului privind Viitorul Europei digitalizate după 2020: „Stimularea competitivității digitale și economice și a coeziunii digitale”, pe care PRES RO le va adopta în cadrul Consiliului Telecomunicaţii Transporturi şi Energie (TTE) din 7 iunie 2019.